§ 2. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  2.
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne jest opłacana przed wyjazdem za granicę Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna - zwanemu dalej TUiR "WARTA" - za cały okres pozostawania pojazdu mechanicznego za granicą.