§ 12. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  12.
Jeżeli składka za ubezpieczenia została opłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie pobiera się składki uzupełniającej za okresy ubezpieczenia przypadające po tej dacie.