§ 1. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  1.
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne - przy wyjeździe za granicę na terytoria państw, w których uznawane są polskie dowody ubezpieczenia - ustalana jest w zależności od państwa, do którego pojazd mechaniczny wjeżdża lub przez którego terytorium zamierza przejeżdżać, grupy taryfowej pojazdu mechanicznego oraz okresu ubezpieczenia.