Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.27.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 marca 1920 r.
w sprawie taryfy ulgowej dla szkółek drzew i sadzonek przewożonych polskiemi kolejami państwowemi.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz.) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby poczynając od dnia 1 kwietnia r. b. przesyłki pośpieszne roślin żywych, jako to: drzewka owocowe i leśne, sadzonki i szczepy tych drzew, krzewy jagodowe, rozsada kapusty i innych warzyw i t. p. użyteczne rośliny, o ile nie są zasadzone w garnki, doniczki, wazony i t. p. i których waga ogólna nie przenosi 500 kg., były przewożone za opłatą taryfową wedle klasy I-ej dla przesyłek zwyczajnych.