§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i... - Dz.U.1985.10.39 - OpenLEX

§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.10.39

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1990 r.
§  3.
1.
Stawki określone w tabeli stosuje się do:
1)
budynków i budowli murowanych, krytych materiałami niepalnymi, i do znajdującego się wewnątrz mienia zaliczonego do środków trwałych,
2)
mienia zaliczonego do środków trwałych, znajdującego się poza obrębem budynków i budowli (na wolnym powietrzu).
2.
W ubezpieczeniu budynków i budowli o innej konstrukcji niż wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz znajdującego się wewnątrz mienia stosuje się stawki tabeli zwiększone o 30%.
3.
Za budynki i budowle murowane, kryte materiałami niepalnymi, uważa się budynki i budowle o ścianach zewnętrznych zbudowanych z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków i innych materiałów niepalnych oraz mające pokrycie dachowe z materiałów niepalnych lub trudno palnych, jak blacha, dachówka, eternit, łupki, papa itp.