§ 7. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1988.44.349 - OpenLEX

§ 7. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.44.349

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.
§  7.
1.
Jeżeli posiadaczowi pojazdu przysługują obniżki z różnych tytułów, obniżki te oblicza się kolejno, a ich łączna kwota nie może przekraczać 70% składki taryfowej.
2.
Składkę zaokrągla się do 10 zł w ten sposób, że końcówki do 5 zł pomija się, a końcówki przekraczające 5 zł zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł.