§ 5. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1988.44.349 - OpenLEX

§ 5. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.44.349

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.
§  5.
1.
Kombatanci-inwalidzi oraz inwalidzi wojenni i wojskowi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%, z tym że obniżka ta dotyczy składki za ubezpieczenie tylko jednego pojazdu.
2.
Składkę obniżoną o 50% opłacają również posiadacze niezarobkowych pojazdów z okresem używania ponad 25 lat.