§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1988.44.349 - OpenLEX

§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.44.349

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.
§  3.
1.
Składka roczna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja Pojemność skokowa Zakres ubezpieczenia
taryfysilnika w cm3*)pełny (OC, NW, AC)ograniczony
III(OC, NW)
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym21.00036.00016.000
2901- 1.25032.00056.00024.000
31.251-1.500**)40.00070.00030.000
4powyżej 1.50060.000100.00045.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO 125p i Polonez o pojemności silnika do 1.600 cm3.

2.
Składki określone w kolumnie I tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Jugosławii, a składki określone w kolumnie II dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3.
Składka roczna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaZakres ubezpieczenia
pełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
5Autobusy i przyczepy autobusowe100.00060.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)25.00015.000
7Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe40.00025.000
8Samochody specjalne (pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do innego celu niż przewóz osób i ładunków) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym20.00012.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz zarejestrowane wozy konne i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki2.5001.500
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 95.0002.500
11Przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz naczepy5.0003.000
12Ciągniki, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 75.5003.000
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie, z wyjątkiem wymienionych w poz. 143.000
14Motorowery, wózki inwalidzkie o pojemności silnika do 50 cm31.200

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4.
Składka za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego w okresie krótszym od roku stanowi 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, z tym że miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
5.
Zwrot opłaconej składki przysługuje za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia, jeżeli w sposób ciągły pojazd znajdował się za granicą dłużej niż jeden miesiąc lub został wycofany z ruchu (wyrejestrowany). Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli wypłacono świadczenia z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu.