§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1987.40.236 - OpenLEX

§ 3. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.
§  3.
1.
Składka roczna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja taryfyPojemność skokowa Zakres ubezpieczenia
silnika w pełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
cm3*)IIIIIIIV
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym12.00016.0006.0008.000
2901–1.25018.00024.0009.00012.000
31.251–1.500**)22.00032.00011.00016.000
4powyżej 1.50034.00044.00017.00022.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO 125p i Polonez o pojemności silnika do 1.600 cm3.

2.
Składki określone w kolumnach I i III tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich RWPG i Jugosławii, a składki określone w kolumnach II i IV dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3.
Składka roczna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaZakres ubezpieczenia
pełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
5Autobusy i przyczepy autobusowe60.00030.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)14.0007.000
7Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe22.00011.000
8Samochody specjalne (pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do innego celu niż przewóz osób i ładunków) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym10.0005.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg i jednoosiowe oraz zarejestrowane wozy konne, przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki1.200600
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 92.5001.200
11Przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz naczepy3.0001.500
12Ciągniki (z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7)3.0001.500
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie, z wyjątkiem wymienionych w poz. 141.500
14Motorowery, wózki inwalidzkie o pojemności silnika do 50 cm3800

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4.
Składka za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego w okresie krótszym od roku stanowi 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, z tym że miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
5.
Zwrot opłaconej składki przysługuje za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia, jeżeli w sposób ciągły pojazd znajdował się za granicą dłużej niż jeden miesiąc lub został wycofany z ruchu (wyrejestrowany). Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli wypłacono świadczenie z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu.