§ 2. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1987.40.236 - OpenLEX

§ 2. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.
§  2.
1.
Pełny zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenie autocasco (AC).
2.
Ograniczony zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).