§ 3. - Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.91.711

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1933 r.
§  3.
Wszelkie opłaty i należności oraz odszkodowania za paczki obrotu zagranicznego, podane w odnośnych taryfach we frankach i centymach złotych, przelicza się na walutę polską według każdocześnie obowiązującej równowartości franka złotego.