§ 2. - Taryfa osobowa i bagażowa na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych. - Dz.U.1923.31.193 - OpenLEX

§ 2. - Taryfa osobowa i bagażowa na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.31.193

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1926 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1923 r. Jednocześnie trącą moc następujące rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych:

z dnia 20 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 97, poz. 708);

z dnia 22 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 13, poz. 155);

z dnia 26 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 29, poz. 235);

z dnia 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 39, poz. 333);

z dnia 8 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 71, poz. 646);

z dnia 22 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 737);

z dnia 12 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 90, poz. 839);

z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1046);

z dnia 17 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 125).

Kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych: