§ 1. - Taryfa osobowa i bagażowa na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych. - Dz.U.1923.31.193 - OpenLEX

§ 1. - Taryfa osobowa i bagażowa na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.31.193

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1926 r.
§  1.
"Taryfa na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalno- i szerokotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 97, poz. 708) otrzymuje brzmienie według załącznika do rozporządzenia niniejszego.