§ 2. - Taryfa opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1948 r.
§  2.
Powołane w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia artykuły odnoszą się do dekretu z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 272), a paragrafy odnoszą się do rozporządzenia, wymienionego w § 1.