Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.25.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 25 lutego 1921 r.
w sprawie taryfy na bilety dodatkowe na miejsca numerowane (plackarty) w pociągach, wyznaczonych do przewozu osób. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
Za bilety dodatkowe na numerowane miejsca do siedzenia (plackarty) w wagonach, kursujących według uznania Zarządu kolejowego w pociągach, wyznaczonych do przewozu osób, pobiera się opłatę w wysokości 25% pełnej ceny całego biletu na przejazd pociągiem odnośnego rodzaju i w odnośnej klasie, licząc conajmniej za 100 km.

Cenę za bilet dodatkowy na miejsce numerowane (plackartę) zaokrągla się do najbliższej pełnej marki wzwyż.

* Z dniem 1 lipca 1921 r. cenę. biletów dodatkowych na miejsca numerowane do siedzenia w wagonach osobowych (plackart) obniża się do 20% pełnej ceny całego biletu na przejazd pociągiem odnośnego rodzaju i w odnośnej klasie wagonu, licząc conajmniej za 100 kilometrów, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 czerwca 1921 r. w przedmiocie obniżenia ceny biletów dodatkowych na miejsca numerowane w wagonach osobowych (plackart). (Dz.U.21.56.356).