Art. 7. - Taryfa celna. - Dz.U.1920.51.314 - OpenLEX

Art. 7. - Taryfa celna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.51.314

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1934 r.
Art.  7. 3

Do zastosowania pozycji taryfy, według której wymierza się cło od towaru miarodajnym jest stan, w jakim się towar znajduje w chwili przejścia przez linję celną.

3 Art. 7 zmieniony przez art. 7 rozp. z mocą ustawy z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz.U.32.85.732) z dniem 11 października 1933 r.