Art. 21. - Taryfa celna. - Dz.U.1920.51.314 - OpenLEX

Art. 21. - Taryfa celna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.51.314

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1934 r.
Art.  21.

Szczegółowe przepisy o wykonaniu niniejszego (rozporządzenia wyda Minister Skarbu.