Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.411 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 907, z późn. zm.), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2.  1  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1877,9531 ha, położone na terenach miast: Gostynin, Jasło, Kraśnik, Łuków, Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tomaszów Lubelski i Włodawa oraz gmin: Baranów Sandomierski, Białobrzegi, Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatów, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Rudnik nad Sanem, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów, Wierzbica i Wyszków.
3.  Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.
4.  Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.
§  2.  Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 2

ZAŁĄCZNIK  3  

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN

Podstrefa Tarnobrzeg

Kompleks 1

Obszar 1

Obręby ewidencyjne: Nagnajów, ark. mapy 3, Chmielów, ark. mapy 8

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/69, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/74. W pkt 2 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/74, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 4. W pkt 4 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 5, w którym załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka 137/1) do pkt 6, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 277/56. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek: 277/56, 277/53, 277/50, 277/5 do pkt 6a, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Nagnajów i Chmielów. Z pkt 6a biegnie w tym samym kierunku wzdłuż drogi gminnej do pkt 7, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 14/162. Z pkt 7 biegnie w kierunku południowym do pkt 8, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/63. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki 14/61 do pkt 9, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 14/166. W pkt 9 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 10, zlokalizowanego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki 14/167. W pkt 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 11, z którego biegnie na zachód wzdłuż drogi gminnej (działka 1290/6) do pkt 11a, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Chmielów i Nagnajów. Z pkt 11a biegnie nadal wzdłuż drogi gminnej (działka 278/4), stanowiącej jednocześnie południowo-zachodnie granice działek: 277/68, 277/46, 277/43, 277/42, 277/66, 277/38, 277/32, 277/27, 277/70 i 277/69, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

(skreślony).

Obszar 3

(skreślony).

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Chmielów, ark. mapy 8

Granica biegnie od pkt 49 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki 14/37, dochodzi do pkt 50, gdzie załamuje się pod kątem prostym w prawo, i dalej biegnie łagodnym łukiem w kierunku wschodnim przez pkt 51 do pkt 51a. Tu obiera kierunek południowo-zachodni i przez pkt: 52, 53 dochodzi do pkt 54, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i łukiem, wzdłuż toru kolejowego, biegnie do pkt 49, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

(skreślony).

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Machów, ark. mapy 11

Granica biegnie od pkt 95, zlokalizowanego w pobliżu północnego narożnika działki 957/48, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 96, gdzie skręca w kierunku południowym do pkt 97. W pkt 97 skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 98, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt 95, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny nr 0011 - Machów, ark. mapy: 25, 26, 27 i 29

Granica biegnie od pkt 011.011-1048, położonego w zachodnim narożniku działki 957/95, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 957/95, 958/5, 958/1 i 958/2 przez pkt: 011.011-1047, 011.011- 1269, 011.011-1270, 011.011-5082, 011.011-1271, 011.011-1272 i 011.011-5079 do pkt 011.011-1148, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 958/2, 957/21, 957/8, 957/2, 957/82, 954/2, 957/5 i 957/16 przez pkt: 011.011-1149, 011.011-1150, 011.011- 1151, 011.011-1152, 011.011-1033, 011.011-1012, 011.011-1011, 011.011-1153, 011.011- 1154, 011.011-995, 011.011-992 i 011.011-1016 do pkt 011.011-1138. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 957/103 do pkt 011.011-1212, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 957/123 do pkt 011.011-1204, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/123 i 957/122 przez pkt 11-75 do pkt 011.011-1205. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 957/122, 957/103 i 957/104 przez pkt: 11-13 i 011.011-1211 do pkt 1, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez obszar działki 957/48 do pkt 2, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/76 i 957/75 przez pkt: 011.011-1283, 011.011-1604 i 011.011-1284 do pkt 011.011-1603. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 957/75 i 957/76 przez pkt: 011.011-1602, 011.011-1306, 011.011-1307, 011.011-1308, 011.011-1303, 011.011-1304 i 011.011-1305 do pkt 011.011-1288, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/76 i 957/104 przez pkt: 011.011-1301, 011.011-1302 i 011.011-1224 do pkt 011.011-1223. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 957/104 przez pkt: 011.011-1222, 011.011-1221, 011.011-1220, 011.011-1219, 011.011-1218, 011.011-1217, 011.011-1216 i 011.011-1215 do pkt 011.011-1201, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/104 i 967/4 przez pkt: 011.011- 1202 i 011.011-1199 do pkt 011.011-1200. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 957/103 do pkt 011.011-1137, i dalej w tym samym kierunku przez obszar działki 957/16 do pkt 011.011-1139, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 957/16 do pkt 011.011-1018. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 957/5, 960/3, 960/5, 960/6, 957/93, 957/94 i 957/96 przez pkt: 011.011-1017, 011.011- 1312, 011.011-1313, 011.011-1314, 011.011-1315, 011.011-1316, 011.011-1059, 11-5327 i 11-5333 do pkt 011.011-1058, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/96, 957/94 i 957/95 przez pkt: 011.011-1057, 011.011-1056, 011.011-1055, 011.011-1054, 011.011-1053, 011.011-1052, 11-5330, 11-5332, 011.011-1051 i 011.011-1050 do pkt 011.011-1048, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Nagnajów, ark. mapy 3

Granica biegnie od pkt 44, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 505, wzdłuż zachodnich krawędzi granic działek: 500/4 i 500/6 do pkt 45. Następnie biegnie w kierunku północnym przez pkt: 45a, 45b do pkt 45c, który położony jest na południowej krawędzi drogi wewnątrzzakładowej, dalej biegnie do pkt 45d, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 45e, położony na drodze dojazdowej do kopalni, dochodzi do pkt 44, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny nr 0005 - Nagnajów, ark. mapy 7 i nr 0011 Machów, ark. mapy: 21, 25, 26

Granica biegnie od pkt 011.011-290, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 154/84, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 154/84 i 500/49 przez pkt: 011.011-46 i 011.011-47 do pkt 011.005-329, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 500/49 i 500/50 przez pkt: 011.005-2299, 011.005-2298, 011.005-2301, 011.005-2300, 011.005- 328, 5-13 i 5-12 do pkt 011.005-326. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 500/50 i 500/25 przez pkt: 5-3527, 011.005-325, 011.005-324, 011.005-3229, 011.005- 323, 011.005-322, 011.005-321 i 011.005-320 do pkt 011.005-2294. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 500/25 przez pkt 011.005-350 do pkt 011.005-3228, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż ulicy Górniczej przez pkt: 5-3521, 011.005-3230, 011.005- 3441, 011.005-3440, 011.005-3439, 011.005-3432, 011.005-3429 i 011.005-3428 do pkt 5-3545. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt 5-3544 dochodzi do pkt 5-3543, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 5-3542. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 5-3541 do pkt 5-3540, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Górniczej przez pkt: 011.005-3425, 011.005-3424 i 011.011-1600 do pkt 011.011-1599. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granic działek: 154/79 i 154/78 przez pkt: 11-5176, 11-5177, 011.011-5108 i 11-5178 do pkt 11-5179, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 154/78, 154/59 i 154/84 przez pkt: 011.011-284 i 011.011-283 do pkt 011.011-290, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

(skreślony).

Obszar 11

Obręb ewidencyjny Nagnajów, ark. mapy 3

Granica strefy biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 504, wzdłuż granic działki ewidencyjnej 504, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. W pkt 2 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 3, w którym granica załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 4. W pkt 4 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do pkt 5, w którym skręca na południowy zachód do pkt 6. Z pkt 6 granica biegnie na północny zachód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręby ewidencyjne: Nagnajów, ark. mapy 3, Chmielów, ark. mapy 8, Machów, ark. Mapy 11

Granica biegnie od pkt 34, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 957/40, obręb ewidencyjny Machów, w kierunku wschodnim do pkt 35, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki 957/30. Następnie biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 957/30, do pkt 36 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 957/57. Od tego punktu biegnie południową granicą działki 957/57 w kierunku wschodnim do pkt 37, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Machów - Chmielów, który zlokalizowany jest w południowo-wschodnim narożniku działki 957/57. Następnie biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 14/103 przez pkt: 38, 39 do pkt 40, który leży na północnej krawędzi drogi C w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki 14/103. Dalej biegnie do pkt 41, który stanowi południowo-zachodni narożnik działki 14/55, tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 14/55 do pkt 42, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Machów, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie początkowo wzdłuż północnej granicy działki 141/197, a następnie północną granicą działki 277/6 do pkt 43, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Nagnajów, i dalej zachodnią granicą działki 277/59 w kierunku północnym do pkt 43a. W pkt 43a skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 43b zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku placu między siódmym a ósmym segmentem biurowca. Z pkt 43b, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Nagnajów, biegnie do pkt 43c, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Machów, a następnie do pkt 43d, który jest zlokalizowany na zachodniej granicy działki 957/40. W pkt 43d skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki 957/40 do pkt 34, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręby ewidencyjne: Chmielów, ark. mapy 8, Machów, ark. mapy 11

Granica biegnie od pkt 60, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu północnej granicy pasa drogi (działka 957/10 i 14/36) w obrębie ewidencyjnym Machów. Od pkt 60 biegnie w kierunku północno-wschodnim, wschodnią stroną drogi 3, do pkt 61 położonego przy torze kolejowym, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnąc wzdłuż ściany budynku, dochodzi do pkt 62 położonego na zachodniej granicy działki 957/60. W pkt 62 granica skręca w kierunku północnym, i biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki 957/12, dochodzi do pkt 63. W pkt 63 granica skręca w kierunku wschodnim i przez pkt 64 dochodzi do pkt 65 zlokalizowanego na północnej granicy działki 957/60. Z pkt 65 biegnie wzdłuż południowej granicy działki 957/12 do pkt 66, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnąc wzdłuż ściany budynku, dochodzi do pkt 67. W pkt 67 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 68, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Machów - Chmielów, który leży na zachodniej krawędzi pasa drogi (działka 957/12). Z pkt 68 granica biegnie do pkt 69, który jest zlokalizowany na przecięciu zachodniej strony pasa drogi z torem kolejowym. Dalej biegnie wzdłuż toru kolejowego do pkt 70, gdzie skręca w lewo, i biegnąc w kierunku południowym, osiąga pkt 71 zlokalizowany na północnej granicy działki 14/36. W pkt 71 granica skręca w kierunku zachodnim, i biegnąc wzdłuż północnej granicy działki 14/36, dochodzi do pkt 60, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny Nr 0002 - Chmielów, ark. mapy 9

Granica biegnie od pkt 2-6164, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 14/191 w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 14/191 przez pkt 2-8506 do pkt 2-421, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 14/191 i 14/189 przez pkt: 2-387, 2-5714, 2-386 i 2-385 do pkt 2-384. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do pkt 2-483, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 2-6166. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 14/189 i 14/191 przez pkt: 2-6163 i 2-6165 do pkt 2-6164, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny Nr 0002 - Chmielów, ark. mapy 9

Granica biegnie od pkt 2-5690, zlokalizowanego w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki 5304, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1291 przez pkt: 2-7608, 2-7611, 2-7610, 2-7613, 2-7612, 2-7622, 2-7621, 2-7620, 2-7619, 2-7618, 2-7617, 2-7616, 2-7623, 2-7387, 2-6300 i 2-5706 do pkt 2-1110. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 1291/1 do pkt 2-5704, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 2-5705 do pkt 2-5706. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 14/167 przez pkt: 2-5717, 2-6291, 2-7505, 2-5718, 2-7504, 2-5719, 2-7503, 2-7502 i 2-5720 do pkt 2-5497. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 5305 do pkt 2-5498, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez pkt: 2-5499, 2-5500 i 2-5501 do pkt 2-5507. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 5305, 1147/1 i 5304 przez pkt: 2-5510, 2-5603, 2-5347, 2-5496, 2-5677, 2-5684, 2-5688 i 2-5689 do pkt 2-5690, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 16

Obręb ewidencyjny nr 0011 - Machów, ark. mapy: 26 i 27

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 957/106 od pkt 11-1, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do pkt 11-2, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 11-3. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 11-4, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do pkt 11-1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 17

Obręb ewidencyjny nr 0011 - Machów, ark. mapy: 26 i 27

Granica biegnie od pkt 011.011-1339, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 957/109, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 957/109 i 957/108 przez pkt: 011.011-1340 i 11-7 do pkt 011.011-1203, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki 957/108 dochodzi do pkt 011.011-1201. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 957/108 do pkt 11-6, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, i wzdłuż granicy działki 957/109 dochodzi do pkt 11-5. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 957/109 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 011.011-1348, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 011.011-1339, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0002 Gorzyce, ark. mapy 10, woj. podkarpackie

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1856, położonego w zachodnim narożniku działki 1744/36, w kierunku północno-zachodnim do pkt 3397, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1743/595 i 1743/596 przez pkt 8779 do pkt 3398, i dalej w tym samym kierunku przez obszar działek: 1743/596, 1743/597 i 1742/34 do pkt 9. Stąd biegnie przez obszar działek: 1742/34 i 1745/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt h4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1745/7 i 1745/36 przez pkt 3419 do pkt 5137, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 1742/36, 1745/17 i 1744/43 przez pkt: 5138, 5139, 5140 i 8768 do pkt 8769. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1744/35, 1744/12, 1745/5, 1742/9, 1742/17 i 1742/18 przez pkt: 1313, 1308, 1307, 1306 i 5644 do pkt 1893, i dalej w tym samym kierunku przez obszar działek: 1739/4, 1742/33, 1742/21, 1736/4 i 1735/1 do pkt 22, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 1735/1, 1735/3 i 1735/2 przez pkt: 5030, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025 i 5026 do pkt 5027. Stąd biegnie wzdłuż granic działek: 1735/2, 1742/23, 1745/14, 1782/11, 1782/9, 1783/4, 1784/4, 1785/4, 1786/4, 1787/4, 1788/8, 1788/10, 1789/4, 1790/4, 1791/4, 2628/13 i 2628/9 przez pkt: 1879, 3411, 1868, 3410, 3759, 3618, 3620, 3622, 3624, 3626, 3637, 2056, 3628, 3630, 3632, 3639, 3756, 2187, 3758, 5176 do pkt 15006. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż granicy działki 2628/9 przez pkt: 15009, 15018, 15019 i 3773 dochodzi do pkt 15020. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granic działek: 2628/9, 1744/33, 1831/8, 1832/8, 1833/6, 1836/3, 1837/4, 1838/3 i 1840/4 przez pkt: 3740, 3770, 3741, 3712, 3736, 5867, 5865, 5874, 3737, 3738, 5889, 3722, 3721, 3720, 3732, 8584, 8583, 8582, 8581, 8588, 8580, 8579, 8578, 8577 i 8576 dochodzi do pkt 8575. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1840/4, 1840/2, 1841/2, 1744/32 i 1744/33 przez pkt: 5860, 3731, 3730, 5899, 20573, 20555, 20556, 20558, 5861, 8413, 8412, 291, 294, 5841, 5852, 5853, 5870, 5875, 5876 i 5892 do pkt 6353, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do pkt 5946. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 300, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granic działek: 1744/19 i 1744/20 przez pkt 5944 dochodzi do pkt 301. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 1744/20, 1744/19, 1744/33 i 1743/535 przez pkt: 3429, 3437, 3043, 3044, 1952, 3154, 3155, 1965, 3019, 3020 i 6801 do pkt 618, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 1743/535 i 1743/533 przez pkt 548 do pkt 549. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt 551 do pkt 616. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 1743/533 i 1743/579 przez pkt: 345 i 547 do pkt 356, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 410. W pkt 410 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 1743/579 przez pkt: 481 i 500 do pkt 522, i dalej w tym samym kierunku przez obszar działek: 1743/619 i 1743/611 do pkt 4. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez obszar działek: 1743/611, 1743/615, 1743/601, 1743/598 i 1743/600 do pkt 1856, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz Obszaru 1 znajdują się działki: 1743/564, 1743/583, 1743/584, 1744/16, 1744/17, 1744/21, 1744/22, 1744/30, 1744/45, 2628/1 i 2628/14 oraz część działki opisana pkt: h6, 32, 35, 1296, 8400, 8774, niewchodzące w granice strefy.

Obszar 2

(skreślony).

Obszar 3

(skreślony).

Obszar 4

(skreślony).

Obszar 5

(skreślony).

Obszar 6

(skreślony).

Obszar 7

(skreślony).

Obszar 8

(skreślony).

Obszar 9

(skreślony).

Obszar 10

(skreślony).

Obszar 11

(skreślony).

Obszar 12

Granica biegnie od pkt 48, znajdującego się we wschodnim narożniku budynku 29, w kierunku południowo-zachodnim do pkt 49 stanowiącego południowy narożnik budynku 29. Z pkt 49 biegnie dookoła budynku 29 przez pkt: 50 i 51 do pkt 48, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Granica biegnie od pkt 52, stanowiącego przecięcie południowej krawędzi pasa drogi 9 i północno-wschodniej ściany budynku 26a, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 53. Tu skręca w prawo i biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim do pkt 54, który stanowi południowy narożnik budynku 19. W pkt 54 skręca w prawo i biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 55. Dalej biegnie wzdłuż linii zabudowy budynku 20 przez pkt: 56, 57, 58 i 59 do pkt 52, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

(skreślony).

Obszar 15

(skreślony).

Obszar 16

Granica biegnie od pkt 2807, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1797/8, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 1797/8, 1797/7 i 1796/6 przez pkt: 8402 i 2794 do pkt 2795. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt: 2796, 2802, 2801 i 2800 dochodzi do pkt 2799, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1798/5 i 1799/6 przez pkt 2843 do pkt 2850. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek: 1799/6 i 1799/5 przez pkt: 2856 i 8407 do pkt 2857, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 2624/1 przez pkt: 15069, 15068, 15067, 15066 i 15065 do pkt 15064, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do pkt 15063. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 2624/1 do pkt 15062, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granic działek: 2624/1 i 1797/8 przez pkt 2808 dochodzi do pkt 2807, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Nr 182001_5.0005 Knapy, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 0005-1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 811/3, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 0005-2, 0005-3, 0005-4 do pkt 0005-5. W pkt 0005-5 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 811/3 przez pkt: 0005-6, 0005-7, 0005-8, 0005-9, 0005-10, 0005-11, 0005-12, 0005-13 do pkt 0005-14, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 811/3 przez pkt: 0005-15, 0005-16, 0005-17, 0005-18 do pkt 0005-1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0010 - Zakrzów, ark. mapy: 11, 16

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 10-72, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 406/28, w kierunku północnym przez pkt: 10-1229, 10-1227, 10-3117, 10-276, 10-275, 10-274, 10-273, 10-272, 10-271, 10-270, 10-10272, 10-10274, 10-10273, 10-10271, 10-10275 do pkt 10-4249 wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich oraz granic działek: 406/21, 406/18, 406/26, 406/25, 406/24 i 406/23. W pkt 10-4249 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 10-4258 i 10-4265 do pkt 10-4264, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do pkt 10-4267. Z pkt 10-4267 biegnie na północny wschód wzdłuż północnej granicy działki 406/29 przez pkt: 10-4951, 10-4952, 10-4953, 10-4954, 10-4955, 10-4956 do pkt 10-4957, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie do pkt 10-4962. W pkt 10-4962 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 10-342745, 10-342705, 10-342704, 10-342703, 10-342702 do pkt 10-342701, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 10-342700 do pkt 10-342699, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 10-342693. W pkt 10-342693 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 10-342694, 10-342695, 10-342696, 10-342697, 10-342698 do pkt 10-72, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 10-342733, zlokalizowanego na południowej granicy działki 783/1, w kierunku północnym przez pkt: 10-342734, 10-342735, 10-342736, 10-342737, 10-342738, 10-342739, 10-342740, 10-342741, 10-342742, 10-342743, 10-342744 do pkt 10-342706, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 10-342746 do pkt 10-342707. W pkt 10-342707 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 10-342708, 10-342709, 10-342710, 10-342711, 10-342712, 10-342713, 10-342714, 10-342715, 10-342716 do pkt 10-342717, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 783/1 przez pkt: 7-8429, 7-8430, 10-342718, 7-8431, 7-8432 do pkt 10-342719. W pkt 10-342719 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 10-342720, 10-342721, 10-342722, 10-342723, 10-342724, 10-342725, 10-342726, 10-342727, 10-342728, 10-342729, 10-342730, 10-342731, 10-342732 do pkt 10-342733, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tomaszów Lubelski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1 Tomaszów Lubelski, ark. mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 2/2, w kierunku południowo-zachodnim do pkt 2, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 3. W pkt 3 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 4, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 5. W pkt 5 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 29/8. W pkt 6 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 7, a następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt 8. W pkt 8 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 9, a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10, położonego w północnym narożniku działki 3/5. W pkt 10 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 11, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 12. W pkt 12 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Łaszczówka-Kolonia, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 5048, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 25/1 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działek: 25/1 i 25/5 przez pkt 42 do pkt 5029. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega wzdłuż granicy działki 25/6 przez pkt: 5028 i 5027 do pkt 5026, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5025. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek 25/6, 25/12, 25/7, 25/8, 25/13, 25/14 i 25/9 przez pkt: 5973, 5974, 5975, 5976, 57, 5977, 5978, 5979, 59, 5060, 6182, 1, 4 i 5057 do pkt 5056, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i przebiega wzdłuż granicy działki 25/10 do pkt 5055. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działek 25/10 i 25/11 przez pkt 63 do pkt 5054. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 25/11 do pkt 5053, gdzie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 5052. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega wzdłuż granicy działek 25/11, 25/4, 25/3, 25/2 i 25/1 przez pkt: 5051, 15, 50, 48 i 47 do pkt 5048, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stalowa Wola

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 0006 - HSW, Lasy Państwowe, ark. mapy: 2, 5

Granica biegnie od pkt 6-610443, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 166/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki do pkt 6-610444 i dalej w tym samym kierunku przez obszar działek: 166/2, 168/4 i 168/5 do pkt 6-608823, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 168/4 przez pkt: 6-610926, 6-608824 i 6-610340 do pkt 6-610339. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 165/80 przez pkt 6-608567 do pkt 6-610333, a następnie zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż granicy działki 102/226 do pkt 6-610331. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 6-610336, a następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 6-610337, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 6-608565. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 6-610996, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 165/80 do pkt 6-610997. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 165/80 i 102/468 przez pkt 6-608569 do pkt 6-608570, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granic działek: 102/468, 102/219, 165/80 i 165/95 przez pkt: 6-610321, 6-608571 i 6-611563 dochodzi do pkt 6-610998. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 6-608869, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 102/448 i 102/450 przez pkt: 6-608870, 6-610666, 6-608871 do pkt 6-608872. W pkt 6-608872 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 102/451 przez pkt: 6-610935, 6-608873, 6-608874 i 6-608875 do pkt 6-608876, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt 6-604098 do pkt 6-608868. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 100, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez obszar działek: 165/119, 165/121 i 165/120 dochodzi do pkt 101. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż granicy działki 165/88 przez pkt 6-611771 dochodzi do pkt 6-611758, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt: 6-604099, 6-611538 i 6-610442 do pkt 6-610443, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru znajduje się działka 102/467, która nie jest objęta strefą.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 608688 na wschód, północną granicą działki 102/40, do pkt 608689, a następnie załamując się w kierunku południowym, biegnie do pkt 608690, skąd południową granicą działek: 102/40 i 102/96 dochodzi do pkt 608853. Następnie załamując się w kierunku północno-wschodnim, biegnie po łuku przez pkt: 608854-608860 do pkt 608688, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 2, 5

Granica biegnie od pkt 608903 na południe do pkt 608702 i dalej południową granicą działki 102/41 do pkt 608703. Następnie załamuje się na północ i biegnie w linii prostej przez pkt 608692 do punktu przecięcia z prostą pokrywającą się z południową granicą działki 102/113 na wschód przez pkt 608902 do pkt 608903, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 0006 - HSW, Lasy Państwowe, ark. mapy: 2, 5

Granica biegnie od pkt 6-608914, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 102/487, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 102/487 do pkt 6-608913, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 6-608401. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 102/487 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6-608758, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 6-608757. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 102/487 do pkt 6-608756, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 6-608759, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki 102/487 przez pkt: 6-608414, 6-611487 i 6-609830 dochodzi do pkt 6-608912. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 6-608911, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 6-608910, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 102/486 do pkt 6-608909. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 6-608616, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 6-611908, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 102/486, 165/35 i 102/487 przez pkt: 6-611191, 6-611192, 6-608907 i 6-608904 do pkt 6-608752. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 102/487 do pkt 6-608755, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 6-608754, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 6-608914, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 2, 3, 5

Granica biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego ul. Solidarności od pkt 610154 na południe do pkt 610152. Tu skręca na zachód i biegnie północną krawędzią pasa drogowego ulicy przez pkt: 610151, 610166, 610161, 610159, 610158, 610149, 610150, 610174, 610206, 610176 do pkt 610177. W pkt 610177 skręca na południe i biegnie do pkt 610131. W pkt 610131 odchyla się na 22 m na południe, po czym powraca na kierunek zachodni i biegnie przez pkt 608544 do pkt 608545. Od pkt 608545 biegnie na północ przez pkt: 608935, 608932, 608668 do pkt 608547. W pkt 608547 zakręca na wschód i biegnie południową krawędzią pasa drogowego ulicy zakładowej przez pkt: 608666, 608924 do pkt 608548. Od pkt 608548 biegnie granicą działki 102/65 przez pkt: 608487, 608488, 608489, 608490, 608491, 608492, 608493, 608494, 608549 do pkt 608550 położonego na południowej krawędzi pasa drogowego ulicy zakładowej. Następnie biegnie tą krawędzią drogi na wschód przez pkt: 608434, 608415, 608416, 608417, 608418, 608419, 610147, 610148, 608777 do pkt 608551. Z pkt 608551 biegnie granicą działki 103/22 przez pkt: 604059, 604060, 604061, 604062 do pkt 610154, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 5, 6

Granica biegnie od pkt 608899, wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego ul. Solidarności, na południowy wschód przez pkt 608647 do pkt 608649. W pkt 608649 skręca na zachód i biegnie północną krawędzią pasa drogowego przez pkt: 610294, 608897, 608896, 610155, 610139, 608941, 608940, 608884, 608397 do pkt 610179. W pkt 610179 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Solidarności przez pkt 610180 do pkt 610181. W pkt 610181 skręca na wschód i biegnie północną krawędzią ul. Solidarności przez pkt: 610183, 610192 do pkt 610184. W pkt 610184 skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki 102/178 do pkt 608849, dalej południową granicą tej działki do pkt 608848. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie na odcinku 200 m zachodnią granicą działek: 102/178 i 102/179, po czym skręca pod kątem prostym na zachód i biegnie w linii prostej przez 500 m do punktu przecięcia z prostą poprowadzoną przez pkt: 608845, 608846. W punkcie przecięcia skręca na południe i biegnie do pkt 608845. Odcinek granicy od pkt 608845 do pkt 608536 stanowi południowa granica działki 102/102. W pkt 608536 skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/102 przez pkt: 608537, 608538 do pkt 608539. W pkt 608539 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 608771, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią granicą działki 102/69 do pkt 608772. Od pkt 608772 biegnie na zachód południową granicą działki 102/69, załamuje się w pkt 608541 w kierunku południowym, przechodzi przez pkt 608542, skąd powraca na zachód, i dochodzi do pkt 610210. Od pkt 610210 biegnie na południe wschodnią granicą działki 102/184 do pkt 610209, tu skręca pod kątem prostym na wschód i biegnie przez pkt: 610208, 610207, 610172 do pkt 610171, następnie przez pkt: 610168, 610157, 610156, 608955, 608898, położone w południowej krawędzi ulicy, do pkt 610169 i dalej do pkt 608899, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 6

Granica biegnie od pkt 610140, wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego ul. Solidarności, na południowy wschód przez pkt: 608650, 610142 do pkt 608652. Tu skręca na zachód i biegnie północną krawędzią pasa drogowego tej ulicy przez pkt: 608438, 608436, 608435, 608715, 608532, 608850, 608534 do pkt 610182. W pkt 610182 skręca na południe do pkt 608841, następnie biegnie na wschód południową krawędzią pasa drogowego przez pkt: 608891, 608842, 608535, 608526, 608716, 608717, 608718 do pkt 610140, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 608851, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi zakładowej, na południe przez pkt: 608656, 608657 do pkt 608852. Od pkt 608852 skręca pod kątem prostym na zachód i biegnie północną krawędzią drogi do pkt 608482. Dalej biegnie na południowy wschód granicą działki 102/11 przez pkt: 608483, 608484, 608485 do pkt 608486. Z pkt 608486 biegnie na północ w linii prostej, równolegle do oddalonej o 80 m zachodniej granicy działki 102/11, do punktu przecięcia z północną granicą tej działki, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie północną granicą działek: 102/11 i 102/95 przez pkt: 608476, 608477, 608478, 608479, 608952, 608480 do pkt 608851, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 609467 na południowy zachód, wzdłuż wschodniej granicy działki 77/22, przez pkt: 609466, 609465, 609464, 609463, 609134, 609133 do pkt 609132. W pkt 609132 skręca pod kątem prostym na południowy zachód i biegnie do pkt 609130. Od pkt 609130 biegnie na zachód południową granicą działek: 77/22, 77/21, 77/13, 77/5, 77/2, 77/1 przez pkt: 610205, 608450, 608128, 608127, 608451, 608452, 608453 do pkt 609121. W pkt 609121 zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą działki 77/1 przez pkt: 609120, 609119, 609118 do pkt 609102 położonego w południowej krawędzi drogi. Od pkt 609102 biegnie południową krawędzią drogi przez pkt 608441 do pkt 608442 i dalej na wschód tą krawędzią przez pkt: 608460, 608931, 608946, 608892, 608459, 608447 do pkt 608446 i dalej na wschód do pkt 609467, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 608794 na wschód, północną granicą działki 102/77 do pkt 608795, a następnie załamując się w kierunku południowym, biegnie wschodnią granicą tej działki przez pkt: 608796, 608797 do pkt 608798 i dalej południową granicą tej samej działki do pkt 608793. W pkt 608793 załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/77 do pkt 608794, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 608594 na wschód, północną granicą działki 102/116, przez pkt: 610231, 610229 do pkt 608593, a następnie załamując się w kierunku południowym, wschodnią granicą tej działki do pkt 608592. W pkt 608592 skręca na zachód i biegnie północną krawędzią ulicy zakładowej do pkt 608595, w którym załamuje się na północ, i biegnie zachodnią granicą działki 102/116 do pkt 608594, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie na wschód od pkt 608925 północną granicą działki 102/117, która jest zarazem południową krawędzią ulicy zakładowej, do pkt 608919. Tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki 102/117 do pkt 608918, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 608917. Stąd biegnie na południe przez pkt 608916 do pkt 608915. Z pkt 608915 biegnie północną krawędzią ulicy zakładowej na zachód do pkt 608926, w którym skręca na północ, i biegnie zachodnią granicą działki 102/117 do pkt 608925, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 2, 5

Granica biegnie od pkt 608673 na wschód, północną granicą działki 102/37 do pkt 608674, a następnie załamując się w kierunku południowym, biegnie wschodnią granicą tej działki przez pkt 608675 do pkt 608676. W pkt 608676 załamuje się na zachód i biegnie południową granicą działki 102/37 do pkt 608677, następnie południową granicą działki 102/274 do pkt 610512. W pkt 610512 załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/274 do pkt 610418, następnie zachodnią granicą działki 102/254 do pkt 610419. W pkt 610419 załamuje się na wschód i biegnie północną granicą działki 102/254 do pkt 610420, następnie północną granicą działki 102/274 do pkt 608751 i dalej wschodnią granicą działki 102/274 do pkt 608678, a następnie północną granicą działki 102/37 przez pkt 608679 do pkt 608673, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 610218 na wschód, przez pkt 608623 północną granicą działki 102/213, do pkt 610221, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą tej działki do pkt 608586. W pkt 608586 załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 608587. W pkt 608587 załamuje się na zachód i biegnie południową granicą działki 102/213 przez pkt: 608588, 608589 do pkt 610224. W pkt 610224 załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą działki 102/212 do pkt 610223, następnie załamuje się na zachód i biegnie przez pkt 610222 do pkt 610226. W pkt 610226 załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/213 do pkt 610220. W pkt 610220 załamuje się na wschód i biegnie południową granicą działki 102/211 do pkt 610219. W pkt 610219 załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą działki 102/211 do pkt 610218, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 600014 na wschód, północną granicą działki 102/283, przez pkt 600003 do pkt 610546. Od pkt 610546 biegnie na wschód, północną granicą działki 102/284, do pkt 600004. W pkt 600004 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 600005, 600006, północną granicą działki 102/284, do pkt 600001. W pkt 600001 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 102/284 przez pkt 608372 do pkt 610562. Od pkt 610562 biegnie na południe wschodnią granicą działki 102/283 do pkt 608373. W pkt 608373 załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 608374. W pkt 608374 załamuje się na zachód i biegnie południową granicą działki 102/283 do pkt 608375. W pkt 608375 załamuje się na południe i biegnie do pkt 608376, gdzie załamuje się na zachód i biegnie do pkt 608377. W pkt 608377 załamuje się na północ i biegnie do pkt 608378. W pkt 608378 załamuje się na zachód i biegnie do pkt 608379. W pkt 608379 załamuje się na północ, i biegnie zachodnią granicą działki 102/283 przez pkt 608380 do pkt 608381. W pkt 608381 załamuje się na wschód i biegnie do pkt 608382. W pkt 608382 załamuje się na północ i biegnie do pkt 608383. W pkt 608383 załamuje się na zachód i biegnie do pkt 608384. W pkt 608384 załamuje się na północ i biegnie do pkt 600014, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 16

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 38, 40, 41, 43, 44, 89, 97

Granica biegnie od pkt 611132, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 102/478, w kierunku północno-wschodnim do pkt 610212. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 611002, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 611003. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt: 611004 i 608541 do pkt 608540. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt 608771 do pkt 608539, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 102/102 przez pkt: 608882, 608538 i 608537 do pkt 608536. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 102/478 przez pkt: 604301, 609431 do pkt 611131. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 102/476 do pkt 610328. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt 610326 do pkt 610690. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 610689, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 610325. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 611132, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru znajduje się enklawa, która nie wchodzi w granice strefy, opisana pkt: 610691, 610692, 610693 i 610694, stanowiąca działkę 102/350.

Obszar 17

Obręb ewidencyjny Nr 0006 - HSW, Lasy Państwowe, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 6-610892, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 165/50, w kierunku północnym wzdłuż granicy tej działki z drogą asfaltową (działka 168/4) przez pkt: 6-610937, 6-610938, 6-610939, 6-610940 i 6-610941 do pkt 6-611361. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek: 165/50 i 165/51 przez pkt: 6-611411 i 6-611362 do pkt 6-611363. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 165/51 przez pkt: 6-611364, 6-611365, 6-611366 i 6-611367 do pkt 6-611368. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 165/51 z drogą asfaltową (działka 165/42) do pkt 6-608851. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 165/51 i 165/50 przez pkt 6-611360 do pkt 6-610892, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 18

Obręb ewidencyjny nr 0006 - HSW, Lasy Państwowe

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 102/254 od pkt 6-610419, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do pkt 6-610420, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 102/254 do pkt 6-610421. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 6-610418, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 6-610419, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nisko, ark. mapy 53

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 12739 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1731/26 w kierunku północnym przez pkt: 12729, 12725, 12726, 12727 do pkt 12728, gdzie skręca na wschód i biegnie przez pkt 12738 do pkt 12737, następnie skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 12736, 12735, 12734 do pkt 12750. W pkt 12750 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 12749, 12748, 12747, 12746, 12745, 12744, 47232, 12743, 45472, 12742, 12741, 12740 do pkt 12739, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 12936, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1752/9 w kierunku północnym przez pkt: 13142, 13143, 47954 do pkt 13144, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 13150, 13149, 13147, 13146, 13145, 13115, 13114, 13111, 13110 do pkt 8451. W pkt 8451 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 8452, 8453 do pkt 13296, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt: 13295, 13297 dochodzi do pkt 25749. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 47194, w którym załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 47195. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 25724 do pkt 45065, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 45075, 45079, 45078, 45077, 45076, 47738 do pkt 47739. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 47940, 12815, 12814, 50038, 12813, 50039 do pkt 12785, w którym skręca na zachód i dochodzi do pkt 50041. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 50044, 50052, 50023 do pkt 50024, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Sandomierskiej przez pkt: 12822, 50051, 12821, 50050, 12820, 50049, 50019, 12819, 12818, 12817, 50011 do pkt 12774. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 50001, 50000, 12768, 47928 do pkt 12769, w którym załamuje się na zachód i przez pkt 12770 dochodzi do pkt 12754. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 47924, 12755, 47961, 12816 do pkt 47941. W tym punkcie granica skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt: 47945, 25270, 12933, 12934, 12935 dochodzi do pkt 12936, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 1-12936, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1740/20, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-12935, 1-12934, 1-12933 i 1-25270 do pkt 1-47945. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez pkt 1-47943 do pkt 1-47942, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1732/3. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 1732/3 przez pkt 1-47948 do pkt 1-12734, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez pkt: 1-12735 i 1-12736 dochodzi do pkt 1-12737. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1740/20 przez pkt 1-12738 do pkt 1-12728, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 1-12938. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 1-12937, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt 1-12936, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Nr 1 Rudnik nad Sanem, ark. mapy 42, 50

Granica biegnie od pkt 18142, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 4245/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 4245/4 przez pkt 14311 do pkt 14310, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 4245/4, 4247/1, 4248, 4249 i 4250 przez pkt: 14309, 14308, 28081, 28080 i 28091 do pkt 28101. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 4250, 4249, 4248, 4247/1, 4246 i 4245/5 przez pkt: 28100, 28099, 28098, 28097, 28096, 28095, 28094, 28093, 28092, 28083, 28072, 28071, 14292, 14291, 14305 i 14304 do pkt 18146. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 4245/5 i 4247/1 przez pkt 18145 do pkt 18144, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 4247/1 i 4245/4 przez pkt 18143 do pkt 18142, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Dęba

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 6, 12, 13, 18, 19

Granica biegnie od pkt 0003-1882, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/40, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 0003-260, 0003-261, 0003-262, 0003-263, 0003-264, 0003-265, 0003-266, 0003-267 do 0003-268. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 0003-257, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt 0003-3872, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez pkt: 0003-3873, 0003-3874, 0003-3875, 0003-3876 do pkt 0003-1916. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt: 0003-3500 do pkt 0003-1915. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt 0003-3518 do pkt 0003-254, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 161/42. W pkt 0003-254 skręca na zachód i biegnie do pkt 0003-253, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt 0003-1914. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 0003-40, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 161/13 do pkt 0003-238. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt: 0003-248, 0003-249, 0003-895, 0003-250, 0003-2293, 0003-2288, 0003-2289 do pkt 0003-1905. Tu skręca na północ i przez pkt 0003-2268 dochodzi do pkt 0003-1906. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt 0003-1907 do pkt 0003-1899. Tu załamuje się na północ i biegnie przez pkt: 0003-1896, 0003-3868, 0003-1894, 0003-1892 do pkt 0003-1891. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt: 0003-1890, 0003-1889, 0003-1888, 0003-1887, 0003-1884 do pkt 0003-1882, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 18, 19

Granica biegnie od pkt 0003-251, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/58, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic działek: 161/58 i 161/108 przez pkt: 0003-594, 0003-1873, 0003-2275 do 0003-2276. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 0003-2274, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 161/108. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodnich granic działek: 161/108 i 161/58 przez pkt: 0003-1872, 0003-2273 do pkt 0003-252, gdzie skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 0003-251, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 18

Granica biegnie od pkt 0003-247, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/71, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki 161/71 do pkt 0003-951. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działki 161/71 do pkt 0003-240. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 0003-239, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 0003-247, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 18

Granica biegnie od pkt 0003-2290, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/106, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic działek: 161/106 i 161/10 przez pkt: 0003-2272, 0003-271 do pkt 0003-272, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 161/10 i 161/113 przez pkt 0003-269 do pkt 0003-2118. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 0003-2267 do pkt 0003-2115, w którym załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 161/113 i 161/106 przez pkt: 0003-2115, 0003-2114, 0003-2270, 0003-2291 do pkt 0003-2290, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 6, 12, 13, 18, 19

Granica biegnie od pkt 0003-152, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 161/33, w kierunku wschodnim przez pkt: 0003-151, 0003-E do pkt 0003-D, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt: 0003-C, 0003-B do pkt 0003-A. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 0003-139, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 161/62 do pkt 0003-140. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt 0003-141, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 0003-126, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 161/21 przez pkt: 0003-1288, 0003-129, 0003-131, 0003-132, 0003-133 do pkt 0003-114. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 161/21 przez pkt: 0003-115, 0003-116, 0003-117 do pkt 0003-118. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 0003-119, 0003-120, 0003-121, 0003-122, 0003-123, 0003-2265, 0003-159, 0003-2266, 0003-2155, 0003-2156, 0003-160, 0003-2194, 0003-136, 0003-137, 0003-2282 do pkt 0003-2286. Stąd biegnie na wschód przez pkt: 0003-2285, 0003-295, 0003-294, 0003-283 do pkt 0003-284, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 161/17, 161/94 i 161/92 przez pkt 0003-285, 0003-286, 0003-273, 0003-2204, 0003-2278 do pkt 0003-301. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 0003-2277, 0003-309 do pkt 0003-592, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 161/65. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 0003-569, 0003-427, 0003-307, 0003-165, 0003-164, 0003-163, 0003-1939, 0003-1940, 0003-383 do pkt 0003-170. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 0003-171, w którym załamuje się na południowy wschód, i przez pkt: 0003-313, 0003-312 dochodzi do pkt 0003-311. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 0003-310, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt 0003-H, 0003-959, 0003-316 dochodzi do pkt 0003-317, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 161/48. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 161/48 przez pkt 0003-318 do pkt 0003-180, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 161/48 przez pkt: 0003-179, 0003-178, 0003-177, 0003-176, 0003-175, 0003-174, 0003-173 do pkt 0003-172. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do pkt 0003-G, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 0003-F. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 0003-192, 0003-193, 0003-194, 0003-195, 0003-196, 0003-197, 0003-144 do pkt 0003-145. Tu skręca na zachód i biegnie przez pkt: 0003-146, 0003-147, 0003-351 do pkt 155.334-1127. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt 0003-149 do pkt 0003-152, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

(skreślony).

Podstrefa Staszów

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Krzywołęcz, ark. mapy 1, Grzybów, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2 i dalej północno-wschodnią granicą działki 71/5 do pkt 3, obręb ewidencyjny Krzywołęcz. Z pkt 3, będącego wschodnim narożnikiem działki 71/5, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, obręb ewidencyjny Grzybów, stanowiącego północny narożnik działki 1383, a dalej w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy tej działki, przez pkt 5, wzdłuż granicy działki 1384 do pkt 6, stanowiącego południowy narożnik działki 1384. Z pkt 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 1384, do pkt 7 będącego zachodnim narożnikiem tej działki i jednocześnie południowym narożnikiem działki 71/5. Z pkt 7 biegnie do pkt 8 będącego granicą obrębów Grzybów - Krzywołęcz, gdzie skręca w kierunku północnym do pkt 9. Dalej biegnie wzdłuż południowej granicy działki 71/5 do pkt 1, obręb ewidencyjny Krzywołęcz, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Grzybów, ark. mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2, wzdłuż drogi krajowej Staszów - Kraków, przylegającej na tym odcinku do działki 1310/3. Z pkt 2 biegnie linią łamaną, przylegającą do bocznicy kolejowej stanowiącej działkę 1313/11 do pkt 8. Z pkt 8 biegnie w kierunku północnym do pkt 23. W pkt 23 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 24, gdzie skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt 11. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 22 do pkt 20, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1313/8. W pkt 20 skręca na południe i biegnie do pkt 3, wzdłuż drogi krajowej Kraków - Staszów. W pkt 3 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie, przylegając do drogi Grzybów - Tuczępy, do pkt 4. W pkt 4 skręca na północ i biegnie do pkt 21, a następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 16, stanowiącego narożnik działki 1317/3, na południe do pkt 17, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 18. Następnie skręca na północ i biegnie do pkt 19, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 16, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Rzędów, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 8, w linii przylegającej bezpośrednio do terenów kolejowych PKP, przez pkt 14 do pkt 9. Z pkt 9 biegnie w kierunku północnym przez pkt 10 do pkt 11. W pkt 11 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 12, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 13. Z pkt 13 do pkt 7 biegnie, przylegając bezpośrednio do drogi gminnej, i dalej dochodzi do pkt 8, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Rzędów, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, wzdłuż torowiska do pkt 5. Z pkt 5 biegnie zachodnią stroną działki 149/3 do pkt 6. Od pkt 6 do pkt 7, usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki 339, biegnie północną granicą działek: 149/3, 149/14, 149/15, 339/9, 339/10, 339/4. Granicę wschodnią kompleksu stanowi linia łącząca pkt 7 z pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Dobrów, ark. mapy: 2, 3

Granica biegnie od pkt 1, wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek: 121/42, 121/46, 121/45 (będącej jednocześnie granicą bocznicy kolejowej) do pkt 15, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki 121/49. W pkt 15 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 16. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 4, leżącego przy drodze lokalnej. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi w kierunku południowym do pkt 5. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 6, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 7, skąd dochodzi do pkt 8, leżącego przy drodze gminnej, i dalej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Dobrów, ark. mapy: 2, 3

Granica biegnie od pkt 1 przez pkt 541 do pkt 542 położonego na granicy działki 121/7. Z pkt 542 biegnie na północ przez pkt 543 do pkt 548 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 121/7. Od pkt 548 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 546. W pkt 546 załamuje się na południe i biegnie do pkt 535. Z pkt 535 granica biegnie na wschód przez pkt 503 do pkt 508, a następnie skręca na południe i biegnie przez pkt: 875, 874, 873, 872, 871, 870, 868, 867, 619 do pkt 509 stanowiącego narożnik działki 121/8. W pkt 509 granica skręca na zachód i biegnie do pkt 513, a następnie skręca na północ i biegnie przez pkt 1A do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Połaniec, ark. mapy: 6, 10

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 4337, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 4301. W pkt 2 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 3. W pkt 3 granica załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 4, a następnie załamuje się na zachód i biegnie do pkt 5. W pkt 5 załamuje się i biegnie do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie na wschód do pkt 7, w którym załamuje się na północ, i biegnie do pkt 8. W pkt 8 granica załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radom

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 0020 Gołębiów, ark. mapy 7

Granica biegnie od pkt 1 wzdłuż ogrodzenia w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, gdzie skręca w kierunku zachodnim do pkt 3. Odcinek granicy zawarty między pkt 2 i 3 biegnie równolegle do budynku usługowo-biurowego. Z pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4, gdzie skręca w kierunku zachodnim do pkt 5. Z pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt 7. W pkt 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po zachodniej granicy działki 247/11 do pkt 8. W pkt 8 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki 247/12 do pkt 9. W pkt 9 załamuje się w kierunku północno-zachodnim do pkt 10. Tu skręca w kierunku zachodnim do pkt 11, a następnie do pkt 12. Na odcinku od pkt 12 do pkt 13 granica pokrywa się od strony południowej z granicą działki 247/35. Z pkt 13 do pkt 14 granica biegnie po linii oddzielającej dwie działki: 247/39 i 247/20. Z pkt 14 do pkt 15 biegnie w kierunku północno-zachodnim, prostopadle do hali produkcyjnej. W pkt 15 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie równolegle do hali produkcyjnej do pkt 16. W pkt 16 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 17, dalej biegnie równolegle do hali produkcyjnej do pkt 18. W pkt 18 zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, równolegle do hali produkcyjnej, do pkt 20. W pkt 20 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 21. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 22, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 23. Z pkt 23 biegnie w kierunku północno-wschodnim, prostopadle do granicy działki 247/35, i dochodzi do pkt 24. W pkt 24 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 25. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 26, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 27. W pkt 27 załamuje się w kierunku północnym i biegnie po północno-zachodnich granicach działek: 247/52, 247/6, 53/4 i 247/4 do pkt 28 i dalej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 0020 Gołębiów, ark. mapy 6

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 119/6, w kierunku północnym do pkt 2, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 3. W pkt 3 granica skręca na wschód i biegnie do pkt 5 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 237/5. W pkt 5 granica załamuje się na południe i biegnie do pkt 6, a następnie załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 7. W pkt 7 granica biegnie linią łamaną na południowy zachód do pkt 8, a następnie skręca na zachód do pkt 9. W pkt 9 granica skręca na północ i biegnie do pkt 10, w którym granica załamuje się na północny zachód, i biegnie do pkt 11. W pkt 11 granica załamuje się na południe i biegnie do pkt 12, a następnie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 0020 Gołębiów, ark. mapy 6

Granica biegnie od pkt 602127, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 163/3, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 163/3 do pkt 602126, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 602125. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 163/3 i 158/6 przez pkt: 601141, 601142, 601143, 601144, 601145, 601146, 601147, 601148, 601149, 601150, 601151, 601152, 601153 i 601154 do pkt 601155. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 158/6 przez pkt 600132 do pkt 602132, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 602122. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 602127, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nr 0220 Wólka Klwatecka, ark. mapy: 239 i 240

Granica biegnie od pkt 1, położonego przy zachodniej krawędzi działki 116, w kierunku południowo-zachodnim, do pkt 29. Z pkt 29 do pkt 30 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działek: 116, 117. W pkt 30 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 31 położonego w południowym narożniku działki 118. Z pkt 31 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki 118, do pkt 32. W pkt 32 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 118 do pkt 33. Z pkt 33 biegnie wzdłuż południowej granicy działek: 110, 109, do pkt 34. W pkt 34 skręca na północ i biegnie wzdłuż działek: 109, 133/2, 86, 75 do pkt 35. Z pkt 35 do pkt 4 granica biegnie w kierunku zachodnim. W pkt 4 skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 5 położonego przy południowo-zachodnim narożniku działki 132. Od pkt 5 do pkt 6 granica biegnie zachodnią granicą działek: 132, 63, 62, 34, 33, 1/1, 32, 31, 1. W pkt 6 skręca na północny wschód i biegnie do pkt 7 położonego w narożniku działki 1. Z pkt 7 do pkt 8 biegnie w kierunku wschodnim, granicząc z działkami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Z pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 10. Z pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 11, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1. Od pkt 11 do pkt 12 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek: 1, 3, 4, 5, 6/1, 160/2, 7/1, 8, 9, 150, 41, 42/1, 42/3 i 42/2. W pkt 12 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 13. W pkt 13 granica załamuje się i biegnie na południe do pkt 14. W pkt 14 skręca na zachód i biegnie do pkt 15 położonego w narożniku działki 82/2. Z pkt 15 do pkt 16 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działki 82/2. Z pkt 16 do pkt 17 biegnie w kierunku zachodnim, granicząc z działkami: 82/2, 82/3, 82/1 i 81/2. W pkt 17, położonym w narożniku działki 80, zmienia kierunek na południowy i biegnie do pkt 18, wzdłuż działek: 81/2 i 81/1. Z pkt 18 do pkt 19 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż działek: 80, 79, 152 i 70. W pkt 19, położonym w narożniku działki 70, zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 20, wzdłuż działki 70. W pkt 20 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 21, wzdłuż działek: 70, 71, 160/6, 72/1 i 73/1. Z pkt 21 biegnie w linii prostej w kierunku północnym, wzdłuż działek: 73/1, 66/1, 151/2, 35/1, 26/1, 149/2 i 15/1, do pkt 22 położonego w narożniku działki 15/1. Z pkt 22 do pkt 23 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż działek: 15/1, 16/1 i 17/1. W pkt 23 skręca na południe i biegnie wzdłuż działek: 18, 149/1, 24/1, 37/1, 151/1, 64/1, 75/1, 153/1 i 96/1, do pkt 24. Z pkt 24 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 25 usytuowanego w narożniku działki 102. W pkt 25 zmienia ponownie kierunek na południowy i biegnie wzdłuż działki 102 do pkt 26. Z pkt 26 do pkt 27 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż działek: 102 i 101. W pkt 27 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 28, usytuowanego w narożniku działki 101, i dalej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt V, znajdującego się przy załamaniu działki 1464/34, w kierunku południowo-zachodnim do pkt VI. W pkt VI granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt VII. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt VIII. W pkt VIII załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt IX, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt X. W pkt X załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt V, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt A, znajdującego się w narożniku działki 1464/93, w kierunku południowo-wschodnim do pkt B. W pkt B załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt C. Od pkt C biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt D do pkt E, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt F. W pkt F załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt G. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt H, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 14

Granica biegnie od pkt A w kierunku północno-wschodnim do pkt B, usytuowanego w narożniku działek: 1468/294 i 1468/197. Od pkt B do pkt C granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od pkt C do pkt D w kierunku południowo-zachodnim, a od pkt D w kierunku północno-zachodnim do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 28

Granica biegnie od pkt 1.28-59, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1461/204, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1461/204 przez pkt: 1.28-19 i 1.28-20 do pkt 1.28-56. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 1.28-57, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt 1.28-58 dochodzi do pkt 1.18-33. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 1.28-389, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1461/204 przez pkt 1.28-395 do pkt 1.28-394. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega wzdłuż granicy działki 1461/212 przez pkt: 1.28-399 i 1.28-398 do pkt 1.28-555. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki 1461/212 do pkt 1.28-556, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt 1.28-557 dochodzi do pkt 1.28-558. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i przebiega wzdłuż granicy działki 1461/204 do pkt 1.28-390, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1461/204, 1461/7 i 1461/8 przez pkt: 1.28-11, 1.28-383, 1.28-10, 1.28-384, 1.28-14, 1.28-9, 1.28-8, 1.28-7, 1.28-15 i 1.29-14 do pkt 1.29-15. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1461/8 i 1461/204 przez pkt: 1.28-61 i 1.28-60 do pkt 1.28-59, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt A, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 1464/57, w kierunku południowo-zachodnim do pkt B. Z pkt B biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt C, stanowiącego zachodni narożnik działki 1464/57, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 1464/57 do pkt D. W pkt D granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 1464/57 do pkt E, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt F. W pkt F załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny 0001-Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1464/28, w kierunku południowym przez pkt 2 do pkt 3, następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 4, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 5. W pkt 5 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 1464/28 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny 0001-Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1464/156, w kierunku południowym przez pkt 2 do pkt 3, następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 4. W pkt 4 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 5, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny 0001-Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1464/173, w kierunku południowym do pkt 2, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 3. W pkt 3 skręca na północ i dochodzi do pkt 4, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 1464/173 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb 0001-Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1464/277, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 3. W pkt 3 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 4, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5. W pkt 5 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 6, a następnie skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obszar 1

Obręb ewidencyjny wieś Ożarów, ark. mapy 7

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 124/34, w kierunku północnym do pkt 2, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 125/10. W pkt 2 skręca na południe i biegnie przez pkt: 3 i 4 do pkt 5 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 125/10. W pkt 5 skręca na zachód i biegnie przez pkt: 6, 7, 8, 9 i 10 do pkt 11 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 124/34. Z pkt 11 biegnie po zachodniej granicy działki ewidencyjnej 124/34 przez pkt: 12 i 13 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny wieś Ożarów, ark. mapy 7

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 124/37, w kierunku północnym do pkt 2 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 124/37. W pkt 2 granica skręca na południe i biegnie do pkt 3 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 124/37. W pkt 3 skręca na zachód do pkt 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 124/37, a następnie skręca na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręby ewidencyjne: wieś Ożarów, ark. mapy 2, Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na granicy pomiędzy działkami: 38 i 50/2, obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, w kierunku wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym wieś Ożarów. W pkt 2 skręca na północ i biegnie do pkt 3. W pkt 3 skręca na wschód i biegnie do pkt 4 zlokalizowanego w północno-zachodniej granicy działki 125/15. W pkt 4 skręca na północ do pkt 5 zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki 125/15. W pkt 5 skręca i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 125/15. W pkt 6 skręca na południe i biegnie do pkt 7 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 125/15, obręb ewidencyjny wieś Ożarów. W pkt 7 skręca na południowy zachód, wzdłuż linii kolejowej, do pkt 8 leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych wieś Ożarów i Ożarów Mazowiecki, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 45/6. W pkt 8 skręca na północ i biegnie do pkt 1, obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 52B, który zlokalizowany jest na przecięciu ogrodzenia w kierunku wschód-zachód wzdłuż południowej ściany hali kabli energetycznych, w kierunku północnym przez pkt 53 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 38, 37), pkt 54 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 37, 36), pkt 55 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 36, 35), pkt 56 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 35, 34), pkt 57 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 34, 33) do pkt 58, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 50. W pkt 58 (narożnik ogrodzenia) załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu przez pkt 59 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 32 i 51), pkt 60 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 51, 32 i 52) do pkt 61 (narożnik ogrodzenia). W pkt 61 załamuje się w kierunku północnym i biegnie po ogrodzeniu przez pkt 62 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 29 i 32), pkt 63 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 29 i 28/3), pkt 64 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 28/3 i 28/2) do pkt 65 (narożnik ogrodzenia). W pkt 65 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu, wzdłuż ul. Poznańskiej, przez pkt 66 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 44/1 i ul. Poznańską) do pkt 67. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 68 i 69, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi i jednocześnie wzdłuż zachodniej ściany hali produkcji kabli energetycznych, do pkt 70, który zlokalizowany jest na północnej krawędzi drogi asfaltowej, biegnącej w kierunku wschód-zachód, wzdłuż południowej ściany hali kabli energetycznych. Z pkt 70 biegnie wzdłuż północnej krawędzi tej drogi i dochodzi do pkt 52B, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 71, który zlokalizowany jest w południowo-zachodnim narożniku hali produkcji kabli energetycznych, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej ściany hali produkcji kabli energetycznych, do pkt 72, który zlokalizowany jest na przecięciu północnej krawędzi drogi biegnącej w kierunku wschód-zachód, równolegle do północnej ściany hali produkcji kabli energetycznych i przedłużenia zachodniej ściany hali. Z pkt 72 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt: 73 i 74, wzdłuż południowej krawędzi drogi asfaltowej, do pkt 75, który zlokalizowany jest na przecięciu zachodniej krawędzi drogi biegnącej wzdłuż wschodniej ściany magazynu wyrobów gotowych i południowej krawędzi drogi biegnącej w kierunku wschód-zachód, równolegle do północnej ściany hali produkcji kabli energetycznych. Z pkt 75 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej ściany magazynu wyrobów gotowych, do pkt 76, który stanowi południowo-wschodni narożnik tego budynku, i dalej w kierunku zachodnim do pkt 71, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 44/5, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 44/23. W pkt 2 skręca na południe i biegnie do pkt 3 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 44/25. W pkt 3 skręca na zachód do pkt 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 44/5, a następnie skręca na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Nr 0003 Duchnice, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 0186, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 151/8, w kierunku wschodnim do pkt 0140, gdzie załamuje się na południe, i dochodzi do pkt 0141. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie linią łamaną przez pkt: 0142 i 0137 do pkt 0138. W pkt 0138 załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy ul. Bocznej przez pkt: 0761, 0760 i 0759 do pkt 0758. W pkt 0758 zmienia kierunek na południowy i biegnie do pkt 0757, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt: 0762, 0753 do pkt 0754. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 0186, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Nr 0003 Duchnice, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 5.03-2293 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 151/18, w kierunku północnym wzdłuż granicy tej działki do pkt 5.03-2290, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż drogi asfaltowej przez pkt: 5.03-2294, 5.03-2286, 5.03-2287, 5.03-2288, 5.03-2289, 5.03-2295, 5.03-2291 i 5.03-0702 do pkt 5.03-2872. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki 151/25 do pkt 5.03-2873, a następnie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 5.03-2874. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek: 151/25 i 151/28 przez pkt: 5.03-2875, 5.03-2876 do pkt 5.03-2877. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 151/28, 151/25 i 151/18 przez pkt: 5.03-2302 i 5.03-2297 do pkt 5.03-2293, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 15

Granica biegnie od pkt 4286, znajdującego się w północnym narożniku styku działek: 429/51, 429/46 i 429/50, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4285 po krawężniku oddzielającym drogę asfaltową i pas zieleni. W pkt 4285 załamuje się i biegnie po krawężniku istniejącego chodnika, w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do istniejącej hali produkcyjnej, do pkt 4284. Tu załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4283. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki 429/46 oraz równolegle do hali produkcyjnej do pkt 4286, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 15

Granica biegnie od pkt 4284, znajdującego się na granicy działek: 429/51 i 429/40, w północno-wschodniej części działki 429/52, w kierunku południowo-zachodnim po istniejącym krawężniku, do pkt 4265, usytuowanego na granicy działek: 429/40 i 429/56. W pkt 4265 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 4266, wzdłuż istniejącego chodnika. W pkt 4266 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi asfaltowej (działka 429/46) do pkt 4283. W pkt 4283 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą pomiędzy działkami: 429/51 i 429/52 do pkt 4284, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 403, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 429/18, w kierunku północno-wschodnim do pkt 407. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 429/18, 429/133 i 429/20 przez pkt: 406, 405, 401 i 399 do pkt 398, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 429/20 przez pkt 372 do pkt 358. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 369, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez pkt: 376, 381, 383, 387, 385 do pkt 436. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działki 429/133 przez pkt: 435 i 434 do pkt 400. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 429/18 do pkt 395. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 402, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 396. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 403, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 16

Granica biegnie po punktach wyznaczonych dla działki 429/160 od pkt 319, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 426 do pkt 371. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do pkt 463, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie przez pkt: 464, 465, 314, 313, 308, 301, 466, 467, 468 i 469 do pkt 470. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do pkt 319, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 484, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 429/167, w kierunku północno-wschodnim do pkt 481, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 55. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 62, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 429/167 i 429/168 przez pkt 489 do pkt 50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 47, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 39. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 44, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 40. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 488, w którym załamuje się na północny zachód, i przez pkt 490 dochodzi do pkt 484, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Wyszków

Granica biegnie od pkt 3.1443-1, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki 1120/1, granicą działki 5586 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 3.1443-19, 3.1443-39, 3.1443-40, 3.1443-42, 3.1443-57, 3.1443-58, 3.1443-59, 3.1443-60, 3.1443-2, 3.1922-1 do pkt 3.1922-5, zlokalizowanego w narożniku działki 1122. Dalej biegnie w tym samym kierunku przez pkt 3.1922-7, znajdujący się w narożniku działki 1123, następnie przez pkt 3.1922-8, stanowiący narożnik działki 1124, do pkt 3.1922-78 wyznaczającego północny narożnik działki 1120/4. W pkt 3.1922-78 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 3.1922-79, 3.1922-80 do pkt 3.1922-81 znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki 1120/4. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim, i lekko łamiąc się w pkt: 3.1922-87, 3.1922-88, biegnie do pkt 3.1922-86 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 1120/4. W pkt 3.1922-86 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przechodząc przez pkt: 3.1922-89, 3.1922-90, 3.1922-91, 3.1922-92, 3.1922-93, 3.1924-101, 3.1924-102, 3.1924-103, 3.1924-104, 3.1924-105, 3.1924-106, 3.1924-107, 3.1924-108, dochodzi do pkt 3.1924-110. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką 1120/7. W pkt 3.1924-110 skręca w kierunku północno-zachodnim, i przechodząc przez pkt 3.1924-109 biegnie do pkt 3.1924-100, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 3.1923-53 i dalej do pkt 3.1923-54. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 3.1923-45, 3.1923-52, 3.1923-46 do pkt 3.1912-65 wyznaczającego południowo-wschodni narożnik działki 1120/1. W pkt 3.1912-65 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i w linii prostej biegnie do pkt 3.1443-1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Nr 1 - Pilawa, ark. mapy 2

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na południowo-wschodniej granicy działki 1750/7, w kierunku zachodnim do pkt 2, a następnie załamuje się na północ i biegnie do pkt 3. W pkt 3 załamuje się na wschód i biegnie do pkt 4, w którym zmienia kierunek na północny i dochodzi do pkt 5. W pkt 5 załamuje się na wschód i biegnie do pkt 6, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 7. Dalej biegnie na wschód do pkt 8 zlokalizowanego na granicy działki 1750/7, a następnie wzdłuż granicy tej działki na południe do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku hali, w kierunku północnym do pkt 2 usytuowanego w narożniku hali. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 3, gdzie skręca na południe, i biegnie do pkt 4. W pkt 4 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 5. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 6, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 7. Dalej biegnie na północ i dochodzi do ściany hali w pkt 8, a następnie biegnie wzdłuż hali na wschód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark. mapy 55

Granica biegnie od pkt 1120, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 25/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 25/3 do pkt 1117. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1118, w którym załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 1119. W pkt 1119 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 469 do pkt 466, w którym skręca na północny wschód, i przez pkt: 357, 358 dochodzi do pkt 1120, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark. mapy 54

Granica biegnie od pkt 1951, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 19/5, w kierunku północno-zachodnim do pkt 1938. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 0011, 0071 do pkt 1954. W pkt 1954 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 19/5 do pkt 1953, w którym skręca na południe i dochodzi do pkt 1951, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark. mapy 54

Granica biegnie od pkt 5401952, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 19/6, w kierunku północno-zachodnim przez pkt 5401953 do pkt 5401954, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5400074. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 19/6 przez pkt: 5400175, 5400174, 5400173, 5400172, 5400092, 18400104, 18400151, 18400150, 18400149, 18400105, 18400106, 18400107, 18400108, 5400093, 18400109, 18400110, 18400244, 5400001 do pkt 5301441. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 5401921 do pkt 5401952, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark. mapy 74

Granica biegnie od pkt 7401589, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2/8, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2/8, 2/3 i 2/4 przez pkt: 7401265, 7401264, 7400023 do pkt 5300576. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt 7400152 do pkt 7400149, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt: 7400198, 7400146 i 7400147 do pkt 7400722. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 2/4 przez pkt: 7400015, 7400017, 7400016 i 7400350 do pkt 7400174. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2/4 przez pkt: 7400173, 7400207, 7400206, 7400178, 7400179, 7400180 i 7400246 do pkt 7400245, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2/4. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2/3 przez pkt 7400254 do pkt 7400247, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez pkt: 7400248, 7400249, 7400274 i 7400265 dochodzi do pkt 7400250. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Wośnickiej przez pkt 7401268 do pkt 7401545. Tu załamuje się na północny wschód i granicą działki 2/5 dochodzi do pkt 7401543. Stąd biegnie na północ do pkt 7401542, w którym skręca na południe, i dochodzi do pkt 7401544. Tu załamuje się na zachód i nadal biegnie wzdłuż ul. Wośnickiej przez pkt: 7400353, 7400352 i 7401267, dochodząc do pkt 7401594. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 2/8 przez pkt: 7401593, 7401592, 7401591, 7401590 do pkt 7401589, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 0130 - Jeżowa Wola, ark. mapy 82 i 111

Granica biegnie od pkt 8200528, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 158/2, w kierunku północnym wzdłuż granicy tej działki do pkt 8201193, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 158/2 do pkt 8201190. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 111/15 do pkt 8200507, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granicy 111/15 przez pkt: 11100511, 11100512, 11100513 i 11100514 do pkt 11100501. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 111/15 do pkt 11100502, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 11100902. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 111/15 do pkt 11100901, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 11100900. Stąd biegnie na południe i dochodzi do pkt 11100899, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 111/15 i 158/2 przez pkt: 11100894 i 8200524 do pkt 8200528, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 0130 - Jeżowa Wola, ark. mapy 111, 112

Granica biegnie od pkt 11100560, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 118, w kierunku północnym przez pkt 11100190 do pkt 11100596, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez pkt 11100286 dochodzi do pkt 11100182. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 11100281 i 1110494 do pkt 11100495, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 101/4 przez pkt: 11100493, 11100491, 11100489, 11100487, 11100485, 11100483, 11100481, 11100480, 11100499, 11100478, 11100476 i 11100473 do pkt 11100497. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek 162 i 161/2 przez pkt: 11100471, 11100287, 11100278 i 11200082 do pkt 11200077. Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do pkt 11200281, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 161/2 i 125/2 przez pkt 11200144 do pkt 11200282. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 11200283, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 11200272. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 11200497, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do pkt 11200485. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 125/2 do pkt 11200170, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 11200103. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 11200027, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 125/2 przez pkt 11200498 do pkt 11200499. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 161/2 do pkt 11200026, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez pkt 11200377 dochodzi do pkt 11200624. Tu skręca na północny zachód i biegnie do pkt 11200623, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 11200622. Stąd biegnie na południe do pkt 11200621, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 162, 101/4 i 118 przez pkt: 11200383, 11200385, 11200387, 11200389, 11200391, 1120393, 11100804, 11100459, 11100460, 11100461, 11100500, 11100554, 11100555, 11100556, 11100557, 11100558 i 11100559 do pkt 11100560, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 0130 - Jeżowa Wola, ark. mapy 113

Granica biegnie od pkt 11300011, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 56/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 56/4 przez pkt 11200010 do pkt 11300082. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek: 56/4 i 104 przez pkt: 11300083, 11300205, 11300098 i 11300099 do pkt 11300100. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 105 przez pkt 11300192 do pkt 11300210, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 105 i 108/2 przez pkt: 11300214, 11300201 do pkt 11300202. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt 11300129, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 108/2 przez pkt 11300130 do pkt 11300131. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt: 11300132, 11300133, 11300134, 11300135 i 11300136 do pkt 11300137, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 80/1 przez pkt: 11300059, 11300138, 11300139, 11300140 do pkt 11300141. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 11300219, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 80/1, 105, 104 przez pkt: 11300085, 11300086, 11300109 do pkt 11300030. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 104 przez pkt 11300107 do pkt 11300029, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 66 i 56/4 przez pkt 11300028 do pkt 11300011, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru znajdują się działki 103 i 108/1, które nie wchodzą w obszar strefy.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny Nr 0080 - Żakowice, ark. mapy 114

Granica biegnie od pkt 11400405, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 93/11, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki do pkt 11400794. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek: 93/11 i 93/15 przez pkt 11400795 do pkt 11400954. Tu skręca na północny wschód i granicą działki 71/2 dochodzi do pkt 11400417. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 90/6 do pkt 11400415, w którym skręca na południowy wschód i granicą działki 90/7 dochodzi do pkt 11400416. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 90/7 i 93/11 przez pkt: 11400413 i 11400409 do pkt 11400405, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 0290 - Nowa Wola Gołębiowska, ark. mapy 221

Granica biegnie od pkt 22104202, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 9/159, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 9/178 przez pkt 22104201 do pkt 22104200. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 22104232, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 22100360. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 22100358, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 9/188 i 9/106 przez pkt: 22100359 i 22100364 do pkt 22100414. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 22104233, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 9/180 do pkt 22104237. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 9/180 przez pkt: 22100440 i 22100415 do pkt 22100419, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działek: 9/180, 9/106, 9/188 i 9/178 przez pkt: 22100420, 22100421 i 22100007 do pkt 22100006. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 9/178 przez pkt: 22100005 i 22100004 do pkt 22100132, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 9/178 przez pkt: 22100131, 22100130 i 22104130 do pkt 1. Stąd biegnie na północny zachód przez obszar działki 9/178 i przez pkt 22100338 do pkt 22104202, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 0290 - Nowa Wola Gołębiowska, ark. mapy 214

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 5/10 od pkt 21404130, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do pkt 21404128, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 21404127. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 21404126, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do pkt 21404125, a następnie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 21404124. Stąd biegnie w kierunku południowym przez pkt 21400122 do pkt 21400124, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt 21400137. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 21500192, 21500190, 21500188 i 21500186 do pkt 21404136, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt 21404135 dochodzi do pkt 21404134. Stąd biegnie na północ do pkt 21404133, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 21404131. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do pkt 21404130, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 0009 - Rzeczków, ark. mapy 1, woj. mazowieckie

Granica biegnie od pkt 9.1-139, położonego w północnym narożniku działki 128/22, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 128/22 przez pkt: 9.1-140, 9.1-141, 9.1-142 i 9.1-143 do pkt 9.1-135, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 128/22 do pkt 9.1-136. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 128/22 do pkt 9.1-137, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do pkt 9.1-633. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 128/22 przez pkt: 9.1-820, 9.1-126 i 9.1-125 do pkt 9.1-139, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 0009 - Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/18 od pkt 9.1-157, położonego w północnym narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 9.2-117, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do pkt 9.2-116. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 9.2- 154, 9.2-153 i 9.2-152 do pkt 9.2-437, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do pkt 9.2-438. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 9.1-157, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 0009 - Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/58 od pkt 9.2-61, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 9.2-54 do pkt 9.2-337, gdzie zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do pkt 9.2-336, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 9.2-50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez pkt: 9.2- 255, 9.2-334, 9.2-335 i 9.2-253 do pkt 9.2-167. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 9.2-172 do pkt 9.2-61, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 0009 - Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/56 od pkt 9.2-66, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do pkt 9.2-267, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie do pkt 9.2-63. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 9.2-62, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do pkt 9.2-66, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny nr 0009 - Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/60 od pkt 9.2-294, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do pkt 9.2-81, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez pkt 9.2-127 do pkt 9.2-194. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 9.2-204 do pkt 9.2-64, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do pkt 9.2-294, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jasło

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 23 - Warzyce, ark. mapy 58

Granica biegnie od pkt 1, oznaczonego betonowym granicznikiem zlokalizowanym na działce 3239, na przedłużeniu zachodniej granicy działki 3236, na północny wschód do pkt 2, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 3233. Stąd biegnie na południe do pkt 3, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 3240, następnie skręca na zachód i biegnie prosto do pkt 4 usytuowanego na działce 2417/13. Dalej biegnie krótkim odcinkiem na południe do pkt 5, gdzie skręca na zachód do pkt 6, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na ww. działce. Z pkt 6 biegnie prosto na północ, po zachodniej granicy działki 3236, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 23 - Warzyce, ark. mapy: 57, 58, 67, 68

Granica biegnie od pkt 7, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 3233, na wschód do pkt 8 usytuowanego na działce 3239. Tu załamuje się i biegnie na południe do pkt 9 usytuowanego na północnej granicy działki 3235. Z pkt 9 biegnie na wschód do pkt 10 usytuowanego na przedłużeniu północnej granicy działki 3235. Z pkt 10 biegnie równolegle do granicy działki 3235 prosto do pkt 11, usytuowanego na południowej granicy tej działki, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 12 usytuowanego na granicy działki 3235 z działką 2442/5. Z pkt 12 skręca na południe do pkt 13 usytuowanego na działce 3230. Z pkt 13 biegnie na wschód do pkt 14, usytuowanego na działce 2417/16, gdzie skręca na północ do pkt 15. Z pkt 15 biegnie na wschód do pkt 16, w którym skręca na północ do pkt 17, stąd znowu skręca na wschód i biegnie do pkt 18. Z pkt 18 biegnie na południe do pkt 19, usytuowanego na działce 2417/16, skąd skręca na zachód i biegnie równolegle do budynku fabrycznego do pkt 20. Z pkt 20 biegnie na południe do pkt 21, usytuowanego przy południowo-wschodnim rogu budynku fabrycznego. Z pkt 21 biegnie na zachód, równolegle do budynku fabrycznego, do pkt 22 usytuowanego 7 m od południowo-zachodniego rogu budynku. W pkt 22 skręca na południe i biegnie prosto do pkt 23 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3229/2. Z pkt 23 biegnie na południowy zachód granicą działek ewidencyjnych: 3229/1, 2392/1 i 3225/2 do pkt 24, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3225/2. Z pkt 24 biegnie prosto na północ, po zachodniej granicy działek ewidencyjnych: 3225/2, 3226/2, do pkt 25. Tu skręca na wschód i biegnie do pkt 26 usytuowanego na działce 3230. Z pkt 26 biegnie na północ do pkt 7, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 23 - Warzyce, ark. mapy 58

Granica biegnie od pkt 27, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 2417/16, w linii prostej na wschód do pkt 28 usytuowanego na działce 2417/15. W pkt 28 skręca pod kątem prostym na południe i biegnie do pkt 29, usytuowanego na działce 2417/16, następnie skręca pod kątem prostym na zachód i biegnie do pkt 30. Z pkt 30 biegnie na wschód do pkt 27, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 23 - Warzyce, ark. mapy 57

Granica biegnie od pkt 31, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 2759, na wschód wzdłuż granic ewidencyjnych działek: 2759 i 3231 do pkt 32 oznaczonego betonowym granicznikiem. W pkt 32 skręca na południe i biegnie do pkt 33 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2649. Z pkt 33 biegnie po wschodniej granicy działki 2558/2 przez pkt: 34 i 35 do pkt 36 oznaczonego betonowym granicznikiem. W pkt 36 skręca na południowy wschód do pkt 37, stąd biegnie na południowy zachód prosto do pkt 38, usytuowanego na zachodniej granicy działki 2680, następnie skręca na zachód i biegnie do pkt 39 usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2675. Dalej biegnie na zachód do pkt 40 usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2675. W pkt 40 skręca na południe i biegnie po granicy działki ewidencyjnej 2675 do pkt 41, stąd skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 42 usytuowanego przy zachodniej granicy działki 2673. Tu załamuje się i biegnie do pkt 43 usytuowanego na działce 3231. Z pkt 43 biegnie w linii prostej na północ do pkt 31, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Nr 23 - Warzyce, ark. mapy: 57, 58

Granica biegnie od pkt 3237, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2839/2 w kierunku wschodnim przez pkt: 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251 do pkt 3252. Z pkt 3252 biegnie na południe przez pkt 3133 do pkt 3134, następnie skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 3239, 1797, 1798, 1693, 3240, 3241 do pkt 3242. W pkt 3242 skręca na północ i dochodzi do pkt 3243, gdzie skręca na zachód i dochodzi do pkt 3244. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1318, 1317, 1316, 1315, 1314, 1313 do pkt 3237, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Nr 0023 - Warzyce, ark. mapy 66

Granica biegnie od pkt 13164, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3221/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 13163, 13162, 13161, 13160, 13159, 13158, 13157, 13156, 13155, 13154, 13153, 13152, 13151, 13150, 13149, 13148, 13147, 13146, 13145, 13144, 13143, 13142, 13141, 13140, 13139, 13138, 13137, 13136, 13135, 13134, 13133 i 13132 do pkt 13131. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie granicą działki 3221/4 przez pkt: 3305 i 3306 do pkt 3307, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 246. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 247 i 275 do pkt 274, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 3001. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3001 i 3221/4 przez pkt: 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261 i 3311 do pkt 3314. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 3221/4 przez pkt: 3313, 3312, 3310, 3309 i 3308 do pkt 13164, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 14 - Niegłowice, ark. mapy 112

Granica biegnie od pkt 1 na wschód równolegle do granicy działki 1062/10 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie na południe do pkt 3 położonego na działce 1062/10, oznaczonego na gruncie betonowym granicznikiem, stąd skręca na zachód do pkt 4 oddalonego o 31 m od pkt 3. Od pkt 4 granica skręca na północ i biegnie na odległość 54,2 m do pkt 5, tutaj znowu załamuje się na zachód i biegnie do oddalonego o 11,4 m pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 14 - Niegłowice, ark. mapy 104

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki 1062/145, w kierunku północnym po zachodniej granicy działki 1062/145 do pkt 2, następnie skręca na wschód i biegnie przez pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11. W pkt 11 skręca na południe do pkt 12, tu skręca na wschód i biegnie do pkt 13, następnie skręca na północ i biegnie do pkt 14 usytuowanego na północnej granicy działki 1062/145. Od pkt 14 granica biegnie na wschód do pkt 15, stąd biegnie dalej granicą działki 1062/145 na południe przez pkt: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 do pkt 25. Z pkt 25 biegnie na południe do pkt 26 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1062/145. Z pkt 26 biegnie na południe przez pkt: 27, 28, 29 do pkt 30. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 31 i 32 usytuowane na działce 1062/147 do pkt 33, w którym skręca na północ, i biegnie przez pkt: 34, 35, 36 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 14 - Niegłowice, ark. mapy 104

Granica biegnie od pkt 37, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1062/67, w kierunku wschodnim, przez pkt: 38, 39, 40, 41, 42 po granicy działki 1062/67, do pkt 43 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1062/67. Tu skręca na południe i biegnie przez pkt 44 do pkt 45 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1062/67. Z pkt 45 granica biegnie na zachód po granicy działki 1062/67 przez pkt: 46, 47, 48, 49, 50 do pkt 51, gdzie skręca na północ, i biegnie dalej granicą działki 1062/67 przez pkt: 52, 53 do pkt 37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 14 - Niegłowice, ark. mapy 104

Granica biegnie od pkt 54, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1062/17, na południe do pkt 55 zlokalizowanego na północnej granicy działki 1062/136. Z pkt 55 biegnie na zachód do pkt 56, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1062/136, następnie skręca na południe i biegnie po zachodniej granicy działki 1062/136 do pkt 57 usytuowanego na południowej granicy działki 1062/137. Z pkt 57 granica biegnie przez pkt: 58, 59, 60, 61, 62, 63, usytuowane na granicy działki nr 1062/137, następnie skręca na północ i biegnie granicą działki 1062/17 przez pkt: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 do pkt 76 usytuowanego u zbiegu granic działek: 1062/137, 1062/70 i 1062/99. W pkt 76 skręca na północny wschód i biegnie granicą działki 1062/137 przez pkt: 77, 78, 79, 80 do pkt 81. W pkt 81 skręca na południe i biegnie do pkt 82, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 83. Z pkt 83 biegnie na północny wschód do pkt 84 usytuowanego na północnej granicy działki 1062/71, dalej biegnie na wschód do pkt 85 usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1062/71. Z pkt 85 biegnie na wschód do pkt 86, gdzie skręca na południe, i biegnie przez pkt: 87, 88, 89, 90 do pkt 91. Z pkt 91 biegnie na południe przez pkt: 92, 93, 94, 95 do pkt 96, tu skręca na zachód i biegnie do pkt 97 położonego na wschodniej granicy działki 1062/24. Z pkt 97 biegnie na południe po granicy działki 1062/24 do pkt 98, stąd dalej na południe do pkt 54, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Rymanów

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3439/5 do pkt 2, wzdłuż wschodniego pasa drogi (działka nr 3438). W pkt 2 skręca na wschód i biegnie do pkt 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 3439/13, a następnie skręca na południe i biegnie do pkt 4. W pkt 4 załamuje się i biegnie na wschód do pkt 5. Z pkt 5 biegnie na południe do pkt 6, w którym załamuje się na zachód, i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego przy wschodnim pasie drogi gminnej (działka nr 3438) do pkt 2, w którym skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowego pasa drogi do pkt 3. W pkt 3 skręca na południe i biegnie przez pkt: 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt 9. W pkt 9 skręca na zachód i biegnie przez pkt: 10 i 11 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3455/5, w kierunku wschodnim przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. W pkt 4 skręca na południe i biegnie do pkt 5. W pkt 5 skręca na zachód i biegnie do pkt 6, w którym skręca na południe, i biegnie do pkt 7. W pkt 7 skręca na zachód i biegnie do pkt 8. W pkt 8 skręca na północ i biegnie do pkt 9. Z pkt 9 biegnie przez pkt: 10 i 11 do pkt 12, gdzie skręca na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

(skreślony).

Obszar 5

Granica biegnie od pkt 12 przez pkt: 13, 10, 9, 14 i 1 do pkt 2. W pkt 2 skręca na zachód i biegnie wzdłuż działki 3448/2 zachodnią granicą nieruchomości przylegającej do działek: 3439/2 i 3447/2 do pkt 3. Z pkt 3 do pkt 4 biegnie północną granicą nieruchomości sąsiadującej z działkami: 3443 i 3442 oraz działką 3441/8 (droga gminna), a także działką 3441/9. Z pkt 4 biegnie przez pkt: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do pkt 12, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt 1 na wschód do pkt 2. W pkt 2 skręca na południe i biegnie do pkt 3 wzdłuż działki 3464 (rów gminny). W pkt 3 skręca na zachód i biegnie przez pkt: 4, 5, 6, 7, wzdłuż działek: 3439/11, 3439/13 do pkt 8. W pkt 8 skręca na północ i biegnie przez pkt: 9, 10, 11 i 12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Nr 0001 - Jedlicze, ark. mapy: 175.331.254 i 175.331.251

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg zakładowych, w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. W pkt 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt: 9, 10 i 11 do pkt 12. W pkt 12 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 13. W pkt 13 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt 14 do pkt 15. W pkt 15 skręca na wschód i biegnie w linii prostej do pkt 16. W pkt 16 skręca na południe i biegnie przez pkt 17 do pkt 18. W pkt 18 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 19. W pkt 19 skręca na zachód i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wrocław-Kobierzyce

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Nr 0015 Małuszów, ark. mapy 1, Nr 0002 Biskupice Podgórne, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2/6 w obrębie Biskupice Podgórne, w kierunku północnym do pkt 2 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/6. Z pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 3 zlokalizowanego na załamaniu północnej granicy działki 2/6. W pkt 3 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 4, zlokalizowanego na północnej granicy działki 2/6, a następnie biegnie na wschód do pkt 5 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2/6. W pkt 5 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego na północnej granicy działki 2/5, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 7 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2/5. Z pkt 7 biegnie wzdłuż granicy ewidencyjnej działki 2/6 do pkt 7a, leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych: Biskupice Podgórne i Małuszów. Z pkt 7a granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej 177/2 do pkt 7b leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych: Biskupice Podgórne i Małuszów. Od pkt 7b granica biegnie do pkt 8 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3. W pkt 8 skręca na północ i biegnie do pkt 9, leżącego na zachodniej granicy działki 3, gdzie skręca na zachód, i biegnie linią łamaną do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Bielany Wrocławskie, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 282/9 do pkt 2, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 282/10. W pkt 2 skręca na wschód i biegnie do pkt 3 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 283/3. W pkt 3 granica załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 283/3 i 294 do pkt 4 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 294. W pkt 4 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 294 i 293/1 do pkt 5 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 293/1, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 6 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 293/1. W pkt 6 granica skręca na wschód i biegnie do pkt 7, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 8. W pkt 8 granica skręca na zachód i biegnie do pkt 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 282/9. Następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 282/9 do pkt 10. W pkt 10 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 11, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 12 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 282/9. W pkt 12 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Przemyśl

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Nr 213 - Przemyśl, ark. mapy 111

Granica biegnie od pkt 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 94, w kierunku północnym do pkt 8, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 6 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż południowej strony drogi gminnej (działka 213/7), do pkt 11, a następnie załamuje się na południe i biegnie do pkt 10. W pkt 10 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej strony drogi gminnej (działka 96), do pkt 9, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nr 213 - Przemyśl, ark. mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 6, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż południowo-wschodniej strony ul. Pustej do pkt 2, gdzie załamuje się, i biegnie w kierunku północnym do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną przez pkt: 4 i 5 do pkt 6 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 6. W pkt 6 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek: 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 i 8 do pkt 7, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim, i biegnie łagodnym łukiem przez pkt 8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne: Nr 212 - Przemyśl, ark. mapy: 104 i 111, Nr 213 - Przemyśl, ark. mapy: 063, 104, 111 i 152

Granica biegnie od pkt 14, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 116, położonej w obrębie nr 213, przez pkt: 1, 2 do pkt 3 wzdłuż granicy działki 116. W pkt 3 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działki 5 przez pkt: 4, 5 i 6 do pkt 7. W pkt 7 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 37 i 39 do pkt 8. W pkt 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 39, 37, 5 i 2 do pkt 9. Z pkt 9 biegnie wzdłuż północnej granicy działki 2 do pkt 10. Z pkt 10 granica biegnie działką nr 1 położoną w obrębie nr 213 do pkt 11, który położony jest na granicy obrębów nr: 213 i 212. Z pkt 11 granica biegnie wzdłuż granicy działki 917 położonej w obrębie nr 212 do pkt 12, a następnie wzdłuż granic działek: 917 i 920/2 położonych w obrębie nr 212 do pkt 13 położonego na granicy obrębów nr: 212 i 213. Z pkt 13 granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 111 położonej w obrębie nr 213 do pkt 14, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Nr 0013 Zadąbrowie, ark. mapy 6

Granica biegnie od pkt 12510, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 289/1, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 12509, 12546, 12899, 12894, 2288, 12972, 12973, 12983 do pkt 13017. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 289/1 przez pkt: 13021, 13052, 13053, 13065, 13075, 13076, 13083, 13090, 13091, 13098, 13101, 13108, 13112, 13113, 13114, 13128, 13132, 13137, 13143, 13144, 13475, 13471 do pkt 13463. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt: 13465, 13481, 13480, 13484, 13493, 13495, 13502, 13503, 13507, 13517, 13524, 13535, 13548, 13554, 13559, 2410, 13601, 13604, 13611, 13632, 13639 do pkt 13640, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt: 13648, 13651, 2179, 13685, 13684, 12542, 12538, 12537, 12532, 12531, 12523, 12519 dochodzi do pkt 12510, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0213, ark. mapy 01.4

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 327/1 od pkt 213-2477, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 213-2478, 213-2479, 213-2441, 213-2442 i 213-2443 do pkt 213-2444. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 213-2492 i 213-26 do pkt 213-25. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 213-2487 i 213-2486 do pkt 213-2485. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 213-2484, 213-2483 i 213-3926 do pkt 213-2477, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 0213, ark. mapy: 01.4. 02.1, 02.3

Granica biegnie od pkt 213-3897, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 275/2, wzdłuż granicy tej działki w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 213-3896 i 213-3895 do pkt 213-3899, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 213-3900 do pkt 213-3894, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 213-2235, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt 213-2234 do pkt 213-2233. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 213-2232 do pkt 213-2231, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez pkt: 213-2230, 213-2229, 213-2228 i 213-2227 do pkt 213-2226, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt: 213-2225 i 213-2224 do pkt 213-3893. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 275/2 i 324/2 przez pkt: 213-3901, 213-3906, 213-3907 i 213-3908 do pkt 213-3911, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 324/2 przez pkt 213-2471 do pkt 213-2472. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 213-2473, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez pkt: 213-2474, 213-2475 i 213-2476 do pkt 213-2480, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do pkt 213-2440. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt 213-3910, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 213-3909, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 213-2208. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granicy działki 275/2 dochodzi do pkt 213-2207, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 213-2206, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 213-3897, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 0213, ark. mapy: 01.2, 02.1

Granica biegnie od pkt 213-1162, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 90, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działek: 90, 89, 88/1 i 87/1 przez pkt: 213-1163, 213-1164, 213-1165, 213-1166, 213-1167, 213-1168, 213-1169, 213-1170, 213-1171, 213-1172 i 213-1173 do pkt 213-1174, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 87/1 przez pkt: 213-1296, 213-1297, 213-1298, 213-1299, 213-1300 i 213-1301 do pkt 213-3890. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działek: 87/1, 88/1 i 89 przez pkt: 213-3892, 213-3891 i 213-1324 do pkt 213-1327, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 213-1326, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt 213-1325 do pkt 213-1162, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Janów Lubelski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt E, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2212, w kierunku wschodnim do pkt F, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2212. W pkt F skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 2212, 2213 do pkt G, gdzie skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki 2177/3 dochodzi do pkt H. W pkt H załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2177/3 do pkt I, gdzie skręca na zachód i dochodzi do pkt J. W pkt J skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2214 do pkt K. W pkt K skręca na zachód i biegnie do pkt L, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2214. W pkt L skręca na północ i dochodzi do pkt E, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 103, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 2317/8, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 105, następnie skręca na południe i przez pkt 106 dochodzi do pkt 107. W pkt 107 skręca na zachód i biegnie przez pkt 108 do pkt 109. W pkt 109 skręca w kierunku południowym i przez pkt 110 dochodzi do pkt 111. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i przez pkt 112 dochodzi do pkt 113. W pkt 113 skręca na południe i przez pkt 118 i 119 dochodzi do pkt 3222. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2618, w którym skręca na południe i dochodzi do pkt 2620. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 2621, w którym skręca na zachód, i przez pkt 1622 i 2624 dochodzi do pkt 2625. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 2626, w którym skręca na zachód i biegnie przez pkt 2627 i 2628 do pkt 120. Stąd biegnie na północ i dochodzi do pkt 103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Nr 0003-Janów Lubelski II, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 3-147, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2242/4, w kierunku północno-zachodnim przez pkt 3-148 do pkt 3-149. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt 3-158, w którym skręca na południe, i biegnie do pkt 3-157. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do pkt 3-147, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Nr 0003-Janów Lubelski II, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 3-141, zlokalizowanego u zbiegu działek 2246/1 i 2245/2 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 3-142, 3-143, 3-144, 3-145 do pkt 3-146, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 3-156. W pkt 3-156 skręca na południe i biegnie przez pkt: 3-155, 3-154 do pkt 3-153, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 3-141, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 0003 - Janów Lubelski Drugi, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodniej części działki 2317/3, w kierunku południowo-wschodnim przez obszar działki 2317/3 i przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 9, 10 i 11 do pkt 12, a następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie przez pkt: 13, 14, 15 i 16 do pkt 17. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do pkt 18, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie do pkt 19, a następnie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do pkt 20. Stąd biegnie w kierunku północnym do pkt 21, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 22, położonego na granicy działki 2317/3. W pkt 22 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki 2317/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 0003 - Janów Lubelski Drugi, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 3-1480, położonego w południowym narożniku działki 2317/3, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 2317/3 do pkt 23. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez obszar działki 2317/3 oraz przez pkt: 24 i 25 do pkt 26, a następnie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do pkt 27. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 28, położonego na granicy działki 2317/3. W pkt 28 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 2317/3 do pkt 3-1480, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 0003 - Janów Lubelski Czwarty, ark. mapy: 12, 13

Granica biegnie od pkt 3-6529, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 3172/2, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 3-6528 do pkt 3-6527. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 3172/2 przez pkt: 3-6526 i 3-6500 do pkt 3-6501, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki 3172/2 przez pkt 3-6502 i 3-6520 dochodzi do pkt 6521. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 3-6521, 3-6533, 3-6532, 3-6531 i 3-6530 do pkt 3-14334, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 3172/2 przez pkt: 3-14315, 3-14316, 3-15004 i 3-14993 do pkt 14994, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez pkt 3-6495 dochodzi do pkt 3-6496. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 3172/2 przez pkt: 3-6489 i 3-6490 do pkt 3-6491, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 3-6529, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Siedlce

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 183

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/10, w kierunku wschodnim do pkt 2, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 3a. W pkt 3a załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 4 do pkt 5. W pkt 5 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 3. W pkt 11 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt 12, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 13. W pkt 13 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 14, następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 124

Granica biegnie od pkt 78, zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki 1/13. Z pkt 78 biegnie w kierunku wschodnim i przez pkt: 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 87, 605, 606, 607, 608, 92, 609, 245, 244, 243, 610, 611, 612, 100, 613, 720, 102, 267, 270, 269, 106 dochodzi do pkt 107. W pkt 107 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 45. W pkt 45 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 577, 578, 273, 272, 271, 579, 580, 719, 53, 581, 582, 583, 584, 585, 254, 253, 252, 62, 586, 587, 588, 589, 67, 590, 226, 225, 591, 592, 593, 594, 595, 596 do pkt 77. W pkt 77 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 78, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne: 21 i 17

Granica biegnie od pkt 55, zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki 2/51 (obręb ewidencyjny 21), w kierunku wschodnim przez pkt 4 do pkt 5. W pkt 5 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 6 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 2/51. W pkt 6 załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do pkt 58 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 23 (obręb ewidencyjny 17). Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt: 19 i 20 dochodzi do pkt 21 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 24 (obręb ewidencyjny 17). W pkt 21 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 22 i 26 do pkt 23. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek: 24 i 23 przez pkt 24 do pkt 7. W pkt 7 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 60 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 2/51. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2/51 do pkt 58, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 57. Z pkt 57 nadal biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 56 do pkt 55, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 78

Granica biegnie od pkt 40749, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/26, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 40382 do pkt 38165. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż północno-wschodnich granic działek: 1/14 i 1/16 przez pkt: 38166, 39622, 40523, 38167 do pkt 38168. W pkt 38168 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 40525, 40395 do pkt 43696. W pkt 43696 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 1/32 do pkt 43697, gdzie załamuje się, i dochodzi do pkt 40755. W pkt 40755 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 40756. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 40757. W pkt 40757 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 40405, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 40396 do pkt 40394. W pkt 40394 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 1/14 do pkt 40393, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 1/25 przez pkt 40397 do pkt 40404. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 40403. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 40398 do pkt 40392, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt 40391 dochodzi do pkt 40390. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt 40400 dochodzi do pkt 40401 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 1/26. W pkt 40401 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1/25 do pkt 40750. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez pkt 44 dochodzi do pkt 40749, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 120

Granica biegnie od pkt 42, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/26, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 43. W pkt 43 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 44, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 45 do pkt 46. W pkt 46 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 183, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1/26 przez pkt: 179, 178 do pkt 177. W pkt 177 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 do pkt 77, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne: 84 i 88

Granica biegnie od pkt 84-36892, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 84-1/1, w kierunku południowym do pkt 84-36907, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 84-36910. Stąd biegnie na południe do pkt 84-36901, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 84-36902. Dalej biegnie w kierunku południowym przez pkt: 84-36997, 84-36998, 84-36999, 84-37000, 84-37001, 84-37002, 84-37003, 84-37004, 84-37005, 84-37006, 84-37007, 84-37008, 84-37009, 84-37010, 84-37011, 84-37012, 84-37013, 84-36895 do pkt 84-36906. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 84-36905, następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 84-36908, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 84-36909. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 84-36904, 84-36903, 84-36898 do pkt 84-36912, po czym skręca na północ i dochodzi do pkt 84-36911. Stąd biegnie na wschód do pkt 84-36896, a następnie skręca w kierunku południowym i przez pkt 84-36893 dochodzi do pkt 84-7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 88-43719 do pkt 88-501. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 88-75, 88-74, 88-73, 88-72, 88-71, 88-42761, 88-70, 88-69, 88-68 do pkt 88-44, po czym skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 88-43. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 88-60, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 88-84. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt 88-85, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt: 88-86, 88-88, 88-90, 88-92, 88-94, 88-121, 88-98, 88-100, 88-102, 88-104 do pkt 88-106. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 88-108, 88-111, 88-112, 88-115, 88-116, 88-184, 88-185 do pkt 88-189, a następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 88-225. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 88-222, 88-221, 84-6. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt 84-36894 dochodzi do pkt 84-5. Następnie biegnie na północ do pkt 84-2, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt 84-36892, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 119

Granica biegnie od pkt 119-5, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 119-13/1, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 677.28-27, 119-6 do pkt 119-7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 119-8, 119-9, 119-10, 119-11, 119-12, 119-13 do pkt 119-14. Stąd biegnie na południe przez pkt: 577.28-26, 119-15, 119-16, 119-17, 119-18, 119-19, 119-20, 577.28-25, 119-21, 119-22 do pkt 119-23, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 119-24. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 119-91, 119-90, 119-89, 119-88, 119-87 do pkt 119-86 i dalej w tym samym kierunku przez pkt: 119-85, 119-84, 119-83, 119-82, 119-81, 119-80, 119-79, 119-78, 119-77, 119-76, 119-75, 119-74, 119-73, 119-72, 119-71 do pkt 119-58. Stąd biegnie na północ przez pkt: 119-122, 119-57, 119-54, 119-55 do pkt 119-56, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 119-32. Tu skręca na wschód i biegnie przez pkt: 119-33, 119-34, 119-35, 119-36, 119-37, 119-38, 119-39, 119-40, 119-41, 119-42 do pkt 119-5, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Nr 33 - Żelków-Kolonia, ark. mapy 1

Granica biegnie od punktu 24144, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 475/3, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 23990, gdzie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do pkt 23989. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 24143, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt 23988. Stąd biegnie na południe przez pkt: 23987, 23986, 23985 do pkt 23984. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 24160, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez pkt: 24159 i 24158 dochodzi do pkt 24157. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 24156, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 24155. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 359, 366, 371, 732, 24147 do pkt 24144, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łuków

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Łazy, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 17-1370, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 632/4, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 632/4, 632/7, 632/10 i 632/9 do pkt 17-1278. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 17-1630, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 632/15, 632/7 i 632/17 do pkt 0-6548. Tu skręca na zachód i przez pkt 17-1371 dochodzi do pkt 17-1370, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0003 - Łuków, ark. mapy 80

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 3-35174 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1256/14 w kierunku północno-wschodnim zachodnią granicą działki 1256/14 przez pkt: 3-35248, 3-35326, 3-35247, 3-35325 do pkt 3-35246, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 3-35209, 3-35207, 3-35205, 3-35203 do pkt 3-58637. W pkt 3-58637 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 3-58640, 3-58641 do pkt 3-35229 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1256/14. Z pkt 3-35229 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 3-35440, 3-35228, 3-35227, 3-35226, 3-35244 do pkt 3-35354, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 3-35177. W pkt 3-35177 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 3-35430 do pkt 3-35174, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 3-58643 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1256/16 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 1256/16 przez pkt: 3-58642, 3-58639 do pkt 3-58638, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 3-35199, 3-35197, 3-35195, 3-35193, 3-35191 do pkt 3-35224. W pkt 3-35224 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt: 3-35217, 3-35223 do pkt 3-35216 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1258/3. Z pkt 3-35216 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 1258/3 przez pkt 3-35215 do pkt 3-35214, a następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 3-35221, 3-35222, 3-35211 do pkt 3-35190. Z pkt 3-35190 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 3-35189, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt 3-35187 do pkt 3-35225. W pkt 3-35225 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 3-35351, 3-35241, 3-35352, 3-35353 wzdłuż południowej granicy działki 1256/16 do pkt 3-58643, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Węgrów

Obręb ewidencyjny Nr 0003-Węgrów, ark. mapy 264.144.4

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1316, znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki 589 w kierunku północno-wschodnim przez pkt 1317 do pkt 1390, w którym skręca na północ i biegnie przez pkt: 1384, 1382, 1379, 1380, 1377, 1373, 1374, 1371, 1367, 1363, 1364, 1361, 1359, 1356, 1354, 1352, 1350, 1344, 1345, 22204 do pkt 1346, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 585. W pkt 1346 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 1389, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 585. W pkt 1389 załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią krawędzią rowu do pkt 1388, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie dalej krawędzią rowu przez pkt: 1387, 1386 do pkt 1385. W pkt 1385 skręca w kierunku południowym i biegnie krawędzią rowu do pkt 1391, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki 589 do pkt 1316, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 22092, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 590/5, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej krawędzi rowu przez pkt: 1556, 1555 do pkt 1554, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 1553. Tu skręca na wschód i biegnie południową granicą działki 586 przez pkt: 1552, 21903 do pkt 1489, w którym skręca na południe i biegnie przez pkt: 422071, 1490 do pkt 1492. Stąd biegnie na zachód do pkt 1497, w którym załamuje się na południe, i przez pkt 1498, 1504 dochodzi do pkt 1507. Tu skręca na zachód i biegnie przez pkt: 22098, 22097 do pkt 22096, w którym skręca na północ i dochodzi do pkt 22093. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do pkt 22092, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Miasto nad Pilicą

Obręb ewidencyjny Nr 0001-Nowe Miasto nad Pilicą, ark. mapy 19

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 879, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek 879 i 878 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 3, w którym skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt 4, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraśnik

Obręb ewidencyjny Nr 2 Budzyń, ark. mapy 145.234

Granica biegnie od pkt 252, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 106, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 250 do pkt 247. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 272, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 148. Stąd biegnie na wschód do pkt 163, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 273, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 279. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt 209 do pkt 243, w którym załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 252, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Przasnysz

Obręb ewidencyjny Nr 0033 Sierakowo, ark. mapy 243.341

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części działki 23/3, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 3, w którym skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na południe, do pkt 5, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 6. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez pkt: 7, 8, 9, 10, 11 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 4, położonego w południowej części działki 24/1, w kierunku północno-wschodnim do pkt 12, w którym skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 13. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 14, w którym zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 5. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 4, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Horodło

Obręb ewidencyjny Nr 98 Cukrownia Strzyżów, ark. mapy 2

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 175, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 161, w kierunku wschodnim przez pkt 174 do pkt 114. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt 115 do pkt 05, w którym skręca na wschód i biegnie przez pkt 08 do pkt 1172. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 209p do pkt 210p, w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 148/11 przez pkt 1127 do pkt 1128. Tu skręca na północ i przez pkt 208p dochodzi do pkt 175, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1098, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki 148/10, w kierunku północnym przez pkt 1093 do pkt 1094. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 1095, 180 do pkt 31/48, w którym skręca na południe, i przez pkt 23/48 dochodzi do pkt 30/48. Tu skręca na wschód i biegnie do pkt 18/48, w którym skręca na południe i dochodzi do pkt 176. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez pkt 1099 dochodzi do pkt 1098, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ryki

Obręb ewidencyjny Nr 3 Julin, ark. mapy 13

Granica biegnie od pkt 117, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 456/1, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 151 do pkt 118, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 119. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 1891, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie północno-wschodnią granicą działki 456/1 przez pkt: 1892 i 1893 do pkt 1894. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 2032 i 2031 do pkt 1895. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt: 1871, 2036, 1515, 1516 do pkt 1517. Tu załamuje się na południowy zachód i przez pkt: 1518, 1521, 1522 i 1264 dochodzi do pkt 1841. Stąd biegnie na północny zachód i dochodzi do pkt 1842, z którego biegnie na zachód do pkt 183. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 182. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 1512, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 1843. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 1844, gdzie załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 117, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łapy

Obręby ewidencyjne: Nr 0002 Łapy II, ark. mapy 8 i 10; Nr 0009 Łapy Dębowina, ark. mapy 1; Nr 0014 Łapy Szołajdy, ark. mapy 1; Nr 0012 Łapy Łynki

Granica biegnie od pkt 2.8-00074, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 211/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 2.8-00201, 2.8-00200, 2.8-00199, 2.8-00198, 2.8-00197, 2.8-00196, 2.8-00195, 2.8-00194, 2.8-00185, 2.8-00186, 2.8-00187, 2.8-00188, 2.8-00189, 2.8- 00190, 2.8-00191, 2.8-00192 i 2.8-00193 do pkt 2.8-00178. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 211/1 przez pkt: 2.8-00184, 2.8-00183, 2.8-00182 i 2.8-00181 do pkt 2.8-00180. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 343/2 do pkt 2.8-00263, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 343/2 do pkt 2.8-00264. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 2.8-00179, w którym załamuje się na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 211/1 przez pkt 2.8-00177 do pkt 2.8-00163. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 211/1, 14/8, 14/9, 102/21, 102/28, 1/21 i 1/23 przez pkt: 2.10-00189, 14-05234, 14-01693, 14-01675, 12-00723, 12-00387, 9-05187 i 9-05177 do pkt 9-05176. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 102/11 przez pkt 12-00385 do pkt 12-00388, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek: 102/11, 102/15, 102/7 i 211/1 przez pkt: 12-00376, 12-00390, 12-00382, 12-00381, 12-00377, 12-00378, 12-00393, 12-00379, 12-00383, 2.10-00001 i 2.8-00205 do pkt 2.8-00074, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mińsk Mazowiecki

Obręb ewidencyjny nr 0001 Mińsk Mazowiecki, ark. mapy: 273.224.0914, 273.224.0923, 273.224.0932, 273.224.0941

Granica biegnie od pkt 1.40878, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2614/38, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 1.40879, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1.40889. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 1.40890, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 1.28393. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2614/38, 2614/25 i 2614/14 przez pkt: 1.28392, 1.20918, 1.20919 do pkt 1.37131. W pkt 1.37131 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1.37132, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 2614/27 przez pkt 1.37133 do pkt 1.37134. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 1.20914, 1.20913, 1.20912 do pkt 1.20922. W pkt 1.20922 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1.20915, a następnie zmienia kierunek na północny i dochodzi do pkt 1.38905. W pkt 1.38905 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2614/38 do pkt 1.38904, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 1.38903. Z pkt 1.38903 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 1.38902, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie do pkt 1.40881. W pkt 1.40881 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1.40880, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt 1.24808. W pkt 1.24808 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 1.27232 i 1.27233 do pkt 1.27234, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt: 1.27235, 1.27236 do pkt 1.27237. Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 2680/1 i 2614/38 przez pkt: 1.27238, 1.27239, 1.27314, 1.27240 do pkt 1.40878, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Opatów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Nr 0001 - Opatów, ark. mapy 22, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie od pkt 1-13575, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 684, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-14179, 1-14180, 1-14181, 1-14182, 1-14168, 1-14169, 1-14170, 1-14171, 1-14172, 1-14173, 1-14174, 1-14175, 1-14176 i 1-14177 do pkt 1-14178. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez obszar działki 684 do pkt 11. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 684 i 683 przez pkt: 1-14186, 1-14185 do pkt 1-14188. Stąd biegnie na zachód granicą działki 682/3 przez pkt 1-14189 do pkt 1-14190. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 682/3 do pkt 1-14197. Stąd biegnie na południowy wschód przez teren działki 682/3 przez pkt: 1-14196, 12, 13 i 14 do pkt 15. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek: 682/3 i 683 przez pkt: 1-13565, 1-13566, 1-13567 i 1-13568 do pkt 1-13569. Stąd biegnie na południowy wschód granicą działki 684 przez pkt: 1-13570, 1-13571, 1-13572, 1-13573 i 1-13574 do pkt 1-13575, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nr 0001 - Opatów, ark. mapy 22, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie od pkt 1-8339, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 682/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-8340, 1-8341, 1-8342, 1-8343, 1-8344 i 1-8345, 1-13560 i 1-13561 do pkt 1-13562. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki 682/3 przez pkt: 1-13563 i 1-13564 do pkt 20. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez teren działki 682/3 przez pkt: 19, 18 i 17 do pkt 16. Stąd biegnie na północny wschód granicami działek: 682/1 i 682/3 przez pkt: 1-8970 i 1-8965 do pkt 1-8339, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Nr 0001 - Opatów, ark. mapy 22, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 650 od pkt 1-13634, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 1-14127, 1-14128, 1-14129, 1-14130 i 1-14131 do pkt 1-13611. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez pkt: 1-13612, 1-13613, 1-13614, 1-13615, 1-13616, 1-13617, 1-13618, 1-13619 i 1-13620 do pkt 1-13621. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt: 1-13622, 1-13623, 1-13624, 1-13625, 1-13626, 1-13627, 1-13628, 1-13629 i 1-13630 do pkt 1-13631. Tu zmienia kierunek na północny i przez pkt: 1-13632 i 1-13633 dochodzi do pkt 1-13634, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Nr 0001 - Opatów, 0027 - Wąworków, ark. mapy 22, 29, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie od pkt 1-13642, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 648, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-14101 i 1-14102 do pkt 1-14103. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i granicą działki 648 dochodzi do pkt 1-14118. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 646/2 do pkt J-884. Tu skręca na północny wschód i granicą działki 646/2 dochodzi do pkt 1-14082. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 89 przez pkt J-885 do pkt 27-79. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki 89 do pkt 27-78. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 89 przez pkt 27-77 do pkt 27-76. Tu skręca na południe i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 27-75. Stąd nadal biegnie granicą działki 89 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 27-74, 27-73 i 27-72 do pkt J-1333. Tu skręca na północny wschód i granicą tej samej działki biegnie przez pkt: J-882, 35 i 34 do pkt 33. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez tereny działek: 651 i 652 przez pkt: 32, 31, 30, 29, 28 i 27 do pkt 1-14124. Stąd biegnie na północny zachód granicą działki 651 przez pkt 1-14122 do pkt 1-14117. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 648 dochodzi do pkt 1-14116. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 648 do pkt 1-14115, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt: 1-14114, 1-14113, 1-14112 i 1-14111 granicą działki 648, a następnie przez teren tej działki przez pkt: 25, 24, 23 i 22 do pkt 21. Tu skręca na północny wschód i biegnie granicą działki 648 przez pkt: 1-13640 i 1-13641 do pkt 1-13642, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Białobrzegi

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Białobrzegi, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 20225, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1243/159, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 1243/159, 1243/160 i 1243/162 przez pkt: 20216, 20224, 1884, 1898 i 69 do pkt 20917, skąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działek: 1243/162 i 1243/164 przez pkt 1906 do pkt 20916. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działek: 1243/164 i 1243/165 przez pkt 20915 do pkt 20914, a następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 6517, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/166 i 1243/170 przez pkt: 1916 i 20984 do pkt 6518. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/170 do pkt 1931, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 1930. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 1929. W tym miejscu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/170, 1243/169, 1243/168, 1243/156, 1243/155 i 1243/153 przez pkt: 7198, 1928, 1924, 7197, 1917, 1897, 7196, 7195, 7194, 7193 i 6463 do pkt 6464. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1243/153 przez pkt 1176 do pkt 7187. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż granicy działek: 1243/153 i 1243/152 przez pkt 1885 do pkt 6450, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/152 do pkt 6449, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/152 do pkt 6448. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 1243/151 przez pkt 1171 do pkt 6447, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/150 do pkt 6446. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/150 i 1243/156 przez pkt: 6445 i 1870 do pkt 16621, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/157 i 1243/159 przez pkt 1878 do pkt 20225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Białobrzegi, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 903, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1243/125, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 1243/125 i 1243/182 przez pkt: 9573, 9572 i 901 do pkt 9571. Następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 1940, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/182, 1243/183, 1243/185 i 1243/186 przez pkt: 2437, 1939 i 2272 do pkt 1938. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/186 przez pkt: 1937 i 7202 do pkt 7201, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/186 i 1243/184 przez pkt: 2048, 7200, 7199 do pkt 1936. Tu załamuje się w kierunku północnym i przebiega wzdłuż granicy działek: 1243/184, 1243/183, 1243/181 i 1243/172 przez pkt: 1935, 2307 i 1934 do pkt 1933. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1243/172 do pkt 1932, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 6519, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 6520. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1243/125 do pkt 6521, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 903, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0001 - Białobrzegi, ark. mapy 16

Granica biegnie od pkt 9577, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1346/32, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1346/32 przez pkt 9578 do pkt 9579. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, przechodzi przez pkt 6529 do pkt 6530, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 21271. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przebiega wzdłuż granicy działki 1346/32 przez pkt 21287 do pkt 21272, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek: 1346/32 i 1346/33 przez pkt: 6579 i 1540 do pkt 6578. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działek: 1346/33 i 1346/32 przez pkt 1538 do pkt 6525. W tym miejscu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 21277, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 21276 i 21275 do pkt 21274. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 21273. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 1346/32 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 6524, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 6523. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 9577, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

(skreślony)

Kompleks 5

(skreślony)

Kompleks 6

(skreślony)

Kompleks 7

(skreślony)

Kompleks 8

(skreślony)

Podstrefa Gostynin

Obręb ewidencyjny nr 0001 Gostynin, ark. mapy 4

Granica biegnie po granicach działki 435/3, od pkt 14895, położonego w północno-wschodnim narożniku działki, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 11699 i 11718 do pkt 1733, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do pkt 14896. Stąd biegnie w kierunku północnym przez pkt: 15093, 15092 i 15091 do pkt 15090, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt: 15089, 15088, 15087, 15086, 15085, 15096 i 14893 do pkt 14894. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 14895, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Włodawa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0001, ark. mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 7/2 od pkt 0100010101, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku północno-wschodnim do pkt 0100010008, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do pkt 0100010023. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 0100010102, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do pkt 0100010101, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0001, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 0100020295, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2849, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek: 2849 i 2850 przez pkt 0100020354 do pkt 0100020353. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 2850 do pkt 0100020140. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 0100020121, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 0100020004, skąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek: 2850 i 2849 przez pkt: 0100020003, 0100020355, 0100020114 i 0100020118 do pkt 0100020002. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 2849 przez pkt: 0100020290, 0100020291, 0100020292, 0100020293 i 0100020294 do pkt 0100020295, od którego rozpoczęto opis.

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2018 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U.2006.215.1581), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2008.118.746).
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2018 r.