§ 3. - Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.