Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  4. Za sporządzenie aktu rozporządzenia ostatniej woli, którego wartość da się określić, pobiera notarjusz jedną czwartą wynagrodzenia przewidzianego w § 2, najmniej 30 zł.