Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  29. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 1 kwietnia 1930 r.

Z dniem tym tracą moc następujące przepisy dotyczące przedmiotu w niniejszem rozporządzeniu unormowanego, a mianowicie:

1) §§ 27 do 29 taryfy należności notarjalnych, dołączonej do ustawy notarjalnej z dnia 21 maja 1855 r. austr. dz. u. p. Nr. 94;
2) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1860 r. Nr. 120 austr. dz. u. p.;
3) §§ 173, 174 ustawy notarjalnej z dnia 25 lipca 1871 r. Nr. 75 austr. dz. u. p. oraz § 1 do 20 taryfy notarjalnej dołączonej do tejże ustawy.