Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  17. W razie niedojścia do skutku czynności z przyczyn od notarjusza niezależnych, otrzymuje on jedną trzecią część wynagrodzenia, któreby mu przypadło, gdyby czynność została dokonana. Należności, przewidziane w § 15 otrzymuje notarjusz w całości.

W razie dojścia w przyszłości tego samego aktu do skutku, jedną trzecią cześć wynagrodzenia, otrzymaną przez notarjusza, odlicza się od wynagrodzenia przypadającego notarjuszowi za sporządzenie aktu.