Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  14. Za tłumaczenie oraz sporządzenie i zaświadczenie kopji tłumaczenia albo kopji pisma sporządzonego w obcym języku pobiera notarjusz wynagrodzenie według taksy dla tłumaczów przysięgłych.