Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  11. Za poświadczenie podpisu na dokumencie prywatnym notarjusz pobiera, jeżeli dokument nie został przez niego sporządzony:

gdy przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - dwie dziesiąte opłaty, jakaby się należała, gdyby dokument był sporządzony w formie aktu notarjalnego, lecz najmniej 5 zł

na dokumentach ze sumą nieoznaczoną 5 zł

na pełnomocnictwie lub na dokumencie natury niemajątkowej 4 zł

we wszystkich wypadkach powyżej wymienionych za każdy następny podpis po 2 zł