Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  1. Za czynności, dokonywane w zakresie ustawy notarjalnej lub w charakterze komisarza sądowego w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie i sądu okręgowego w Cieszynie pobiera notarjusz wynagrodzenie na zasadach niżej wyszczególnionych.