§ 3. - Taksa notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.98.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1933 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.