§ 1. - Taksa notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.98.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1933 r.
§  1.
Za przeprowadzenie licytacji, spisanie protokółu licytacji, sporządzenie odpisu tego protokółu dla instytucji prowadzącej egzekucję oraz przesłanie wraz z wnioskiem akt egzekucyjnych sądowi celem udzielenia przybicia, notarjusz otrzymuje od instytucji wynagrodzenie od sumy nabycia w stosunku następującym:

przy cenie nabycia do 1.000 zł 8 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 1.000 zł 3 zł

ponad 5.000 zł do 10.000 zł:

za pierwsze 5.000 zł 20 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 1.000 zł 2 zł

ponad 10.000 zł do 100.000 zł:

za pierwsze 10.000 zł 30 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 1.000 zł 1 zł

ponad 100.000 zł:

za pierwsze 100.000 zł 120 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 10.000 zł 5 zł.