Art. 3. - Taksa dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.450

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1922 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza otrzymuje moc obowiązującą w b. zaborze rosyjskim z dniem jej ogłoszenia. Jednocześnie przestaje obowiązywać dekret Naczelnika Państwa z dnia 30 stycznia 1919 r. w przedmiocie taksy dla komorników (Dz. Pr. z 1919 r. № 12, poz. 131).