Art. 2. - Taksa dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.450

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1922 r.
Art.  2.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości jest uprawniona do obniżania lub podwyższania stawek taksy niniejszej w razie zmiany warunków ekonomicznych.