Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.114.918

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 5 listopada 1923 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej. (Prace przy recepturze).

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadnicze, ustawy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 5 z 1907 r.), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. Zbiór praw t. XIII, wyd. 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej zarządza się co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 20 stycznia 1922 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11, poz. 100), mogą za prace przy recepturze pobierać ceny maksymalne o 67% wyższe od cen, jakie obowiązywały zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy aptekarskiej z dn. 18 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 108, poz. 857).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 12 listopada 1923 r. Równoczenie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 18 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. № 108, poz. 857).