Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.102.739

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 9 grudnia 1921 r.
o taksie aptekarskiej oraz wydawaniu środków leczniczych.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 roku (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), § 7 austr. ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. U. P. 1907 r. № 5) i art. 380 ros. ustawy lekarskiej (Zb. Pr. t. XIII wyd. 1903 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Osoby, wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. U. R. P. № 46 poz. 284), mogą za materjały lecznicze, wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń z dnia 30 kwietnia, 20 czerwca, 29 lipca, 9 września i 27 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 40 poz. 247, № 56 poz. 355, № 68 poz. 445, №78 poz. 539 i № 89 poz. 664) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za środki lecznicze.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................