Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.116.767

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 29 listopada 1920 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy punktu 13 art. 2 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Praw № 63, poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Osoby, wymienione w sit. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ustaw № 46, poz. 284), mogą pobierać za materjały lecznicze i naczynia opłatą podług załączonego cennika.

Art.  2. 1

(uchylony).

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje; w b. zaborze rosyjskim i austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie unieważnia się ceny na artykuły, objęte dołączonym cennikiem dotychczas obowiązujące na mocy rozporządzeń z dnia 11 maja i 14 sierpnia 1920 r. (Dz. Ustaw № 46 i 79, poz. 284 i 535) oraz znosi się art. 16 rozporządzenia z dnia 11 maja 1920 r. (Dz. Ustaw № 46, poz. 284)

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za środki lecznicze.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Art. 2 uchylony przez art. 3 rozporządzenia z dnia 5 lutego 1921 r. w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek lekarstw i opłata za ekspedycję nocną. (Dz.U.21.14.89) z dniem 15 lutego 1921 r.