Taksa aptekarska. - Dz.U.1922.19.160 - OpenLEX

Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.160

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 4 lutego 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie taksy aptekarskiej. *

Na mocy art. 2 p. 13 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw t. XIII wyd. 1905 r.), art. 6 ustawy z dn. 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej, §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej i w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 20 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 11, poz. 100) w przedmiocie
wydania z aptek środków leczniczych, oraz określania ich ceny, zarządza się. co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 11, poz. 100) w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych, oraz określania ich ceny, mogą za środki lecznicze, naczynia, oraz opłatę za pracą przy recepturze pobierać ceny maksymalne, wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za środki lecznicze.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Z dniem 15 lutego 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny, mogą ceny za spirytusy lecznicze i nalewki (Tincturae), ustanowione na nie w załączniku do nin. rozporządzenia podnieść o 200%, a ceny za preparaty galenowe w skład których wchodzą tłuszcze, ustanowione na nie w tymże załączniku podnieść o 100%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1923 r. w przedmiocie Taksy aptekarskiej (Dz.U.23.14.94).