§ 2. - Taksa aptekarska. - Dz.U.1923.45.309 - OpenLEX

§ 2. - Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.45.309

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.