Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.14.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 lutego 1923 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw t. XIII wyd. 1905 r.) (§§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21 poz. 169) zarządza się co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P: № 11 poz. 100), mogą ceny za spirytusy lecznicze i nalewki (Tincturae), ustanowione na nie w załącznikch do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 160) oraz do rozporządzeń Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca i 6 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 58 i 101 poz. 524 i 930) podnieść o 200%, a ceny za preparaty galenowe w skład których wchodzą tłuszcze, ustanowione na nie w tychże załącznikach podnieść o 100%. Ceną grama nalewki jodowej (Tincturae Jodi) ustanawia się w wysokości 160 marek, cenę. grama nalewki piżmowej (Tincturae Moschi) w wysokości 3.450 marek, cenę grama maści z jodkiem potasowym (Unguentum Kalii jodati) w wysokości 145 mk.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 2 dniem ogłoszenia.