Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.3.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 16 grudnia 1925 r.
w sprawie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. № 131 poz. 1060), § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 9 poz. 86), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw t. XIII, wyd. z 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej, zarządza się co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 24 marca 1925 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 41 poz. 282), mogą za środki lecznicze wyszczególnione w wykazie dołączonym do niniejszego rozporządzenia, zamiast cen ustanowionych na nie rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15 kwietnia i 7 września 1925 r. (Dz. U. R. P. № 53 poz. 361 i № 99 poz. 703) pobierać ceny maksymalne, podług załączonego cennika.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

TAKSA ZA ŚRODKI LECZNICZE