Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.192

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o szkołach z niemieckim językiem wykładowym.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Obowiązująca na terytorjum b. okupacji niemieckiej dawnego Królestwa Kongresowego ustawa z dnia 12 września 1917 r., dotycząca potrzeb szkolnych mniejszości, (Dziennik Urzędowy Departamentu W. R. i O. P. № 1, dział III, poz. 1) znosi się.

Niemieckie gminy szkolne i niemieckie krajowe związki szkolne ulegają rozwiązaniu.

Art.  2.

Uchwała Rady Ministrów określi warunki dalszego istnienia szkół niemieckich, a także przepisze zasady likwidacji niemieckich gmin szkolnych i niemieckich krajowych związków szkolnych.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.