Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  9.

Szkoły mogą posiadać wyodrębnione jednostki administracyjne, gospodarcze i usługowe.