Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.32.191 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1973 r.
Art.  59.

Organizacje studenckie podlegają rejestracji. Rejestr tych organizacji prowadzi rektor.