Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.628

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2015 r.
§  6.  Osoby wykonujące w ośrodku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia czynności, o których mowa w § 2, mogą wykonywać nadal te czynności pod warunkiem odbycia nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. odpowiedniego szkolenia, zgodnie z programem, którego zakres określają załączniki nr 1-6 do rozporządzenia.