§ 7. - Szkolenia dla techników warsztatu. - Dz.U.2018.1684 - OpenLEX

§ 7. - Szkolenia dla techników warsztatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1684

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  7. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.