§ 1. - Szkolenia dla techników warsztatu. - Dz.U.2018.1684 - OpenLEX

§ 1. - Szkolenia dla techników warsztatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1684

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia dydaktycznego, jakie powinien posiadać podmiot szkolący;
2)
szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego podstawowe szkolenia i okresowe szkolenia;
3)
szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń;
4)
wzór zaświadczenia o ukończeniu podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń.