Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.81.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2008 r.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.