§ 5. - Szczegółowy zakres uprawnień uprawnionych techników dentystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.222

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 1951 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.