§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.122.1342

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.