§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury. - Dz.U.2018.101 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.101

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.