§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.28.200

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.
§  1.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska jest naczelnym organem administracji państwowej w zakresie ustalonym w art. 2 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 11, poz. 77).