§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.1.5

Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2003 r.
§  2.
Minister wykonuje zadania w zakresie reformy zabezpieczenia społecznego.