Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 19 grudnia 2017 r.