Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.
§  4.  Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.